Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE604060XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE604060XB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HE604060XB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE604060XB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HE604060XB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (420 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HE604060XB (3335 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HE604060XB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Veiligheid kinderen · Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. · Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat. Installatie 3 Veiligheid tijdens het gebruik · Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. Plaats geen metalen bestek of deksels op de kookplaat, want deze kunnen erg heet worden. [. . . ] lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting!Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!Anders kan het hete kookgerei van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend. · Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotechniek. · De nominale spanning van het combi-apparaat moet overeenkomen. · Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw. · Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken. · Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien. Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm. U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten. Beschrijving van het apparaat 5 Montage 600 mm min. 30 mm Beschrijving van het apparaat Indeling kookplaat 1 2 145 mm 265 170 mm mm 8 3 120/210 7 mm 145 mm 4 6 5 Enkele kookzone 1200 W Braadzone 1500/2400 W Restwarmte-indicatie Enkele kookzone 1200 W Schakelaar braadzone met indicatie 6 Schakelaar tweekringskookzone met indicatie 7 Tweeringskookzone 750/2200 W 8 Restwarmte-indicatie 1 2 3 4 5 Restwarmte-indicatie WAARSCHUWING!Verbrandingsgevaar door restwarmte! 6 Bediening van het apparaat Bediening van het apparaat U bedient de kookplaat met de knoppen van de oven. De Bedieningsinstructies van de oven vertellen u hoe u de kookplaat moet bedienen. Wanneer een kookzone is ingeschakeld, maakt deze kort een brommend geluid. Dit is kenmerkend voor alle glaskeramische kookplaten en duidt niet op een storing. / De buitenste ring in- en uitschakelen Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van het kookgerei. Voor meer buitenste verwarmingskringen hetzelfde sensorveld opnieuw aanraken. Voer de procedure opnieuw uit om de buitenste verwarmingskring uit te schakelen. Het lampje dooft. Handige aanwijzingen en tips Kookgerei · De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn. · Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat. Energie besparen · Plaats, indien mogelijk, altijd een deksel op het kookgerei. · Plaats het kookgerei altijd op de kookzone voordat u deze inschakelt. · Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte. [. . . ] Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met de klantenservice. De restwarmte-indicatie gaat niet branden. De buitenste ring kan niet inge- Schakel eerst de binnenste ring in. schakeld worden. Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HE604060XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HE604060XB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag