Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE604000XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE604000XB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HE604000XB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE604000XB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HE604000XB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1356 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HE604000XB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken. In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat. Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren en te gebruiken. [. . . ] De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties, enz. Lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten met een geschikte afdichting tegen vocht beschermd worden!Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad volledig af te dichten!Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen Als u dat niet doet, dan kunnen de hete pannen van het apparaat afgeduwd worden wanneer u de deuren of de ramen opent. Op de juiste manier installeren om bescherming tegen elektrische schokken te geven. Laat de aansluitingen in de klemmen op de juiste manier door een erkende installateur installeren. Het apparaat moet met een poolschakelaar op een elektrisch circuit zijn aangesloten, met een contactopening van minstens 3 mm, zodat het apparaat te allen tijde uitgeschakeld kan worden. U moet over de juiste apparatuur beschikken om te kunnen isoleren: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers. Het hoofdstuk Dagelijks gebruik van de oven vertelt u hoe u de kookplaat moet bedienen. Wanneer een kookzone is ingeschakeld, maakt deze kort een brommend geluid. Dit is kenmerkend voor alle glaskeramische kookplaten en duidt niet op een storing. Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kunnen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat. Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte. Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen. Reinig het apparaat telkens na gebruik Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem. Het reinigen van het apparaat met een stoom- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen niet toegestaan. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal. Neem contact op met een elektromonteur als de zekeringen blijven springen. [. . . ] Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf und Feuchtigkeit, die z. Schalten Sie die Kochzonen bereits vor dem Ende des Garvorgangs aus und nutzen Sie die Restwärme. Geben Sie dabei die Daten auf dem Typenschild, den Code aus drei Buchstaben für die Glaskeramik (befindet sich in der Ecke der Glasfläche) und die angezeigte Fehlermeldung an. Die Anweisungen zum Kundendienst und die Garantiebedingungen finden Sie im Garantieheft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HE604000XB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HE604000XB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag