Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE3160-ML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE3160-ML. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HE3160-ML handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HE3160-ML te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HE3160-ML : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (197 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HE3160-ML (210 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HE3160-ML

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. 15 Inhoud Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bij de montage van de afzuigkap moeten de volgende minimale afstanden van de bovenkant van de kookzones of gasbranders tot de onderkant van de afzuigkap worden aangehouden: elektrisch fornuis 600 mm gasfornuis 700 mm Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. Bij gelijktijdig gebruik van het apparaat als afzuigkap en stookplaatsen mag in de ruimte waar de stookplaats zich bevindt de onderdruk niet groter dan 4PA (4x10-5 bar) zijn. De afgewerkte lucht mag niet in een kanaal dat bestemd is voor de afvoer van rook-/verbrandingsgassen of een schacht die dient voor 17 de ontluchting van ruimten met stookplaatsen geleid worden. Voor het afvoeren van de afgewerkte lucht moeten de plaatselijke voorschriften in acht genomen worden. Bij gebruik als afzuigkap moet gezorgd worden voor een voldoende grote toevoeropening, die ongeveer even groot als de afvoeropening moet zijn. Op grond van landelijke bouwvoorschriften gelden voor het gemeenschappelijk gebruik van afzuigkappen en toestellen die zijn aangesloten op een verbrandingsgaskanaal/schoorsteen, zoals kolen - of oliekachels en gasovens in dezelfde ruimte, bepaalde beperkingen. Het gemeenschappelijke, ongevaarlijke gebruik van schoorsteengebonden toestellen en afzuigkappen is alleen gewaarborgd, als ruimte en/of woning door een geschikte toevoeropening van ca. 500-600 cm2 van buiten geventileerd zijn, waardoor bij lopende afzuigkap een onderdruk vermeden wordt. Omdat in ruimten zonder rookkanaalafvoer de regel geldt toevoeropening even groot als afvoeropening kan door de grotere opening van 500-600 cm2 de werking van de afvoerinrichting nadelig beïnvloed worden. Het gebruik van het apparaat als recirculatiekap is onder de genoemde omstandigheden zonder gevaar en valt niet onder bovengenoemde voorschriften. Het apparaat functioneert als afzuigkap alleen optimaal als u het volgende in acht neemt: - korte, rechte afvoerverbindingen - zo min mogelijk bochten in de buis - buizen niet met scherpe hoeken maar met flauwe bochten laten verlopen - zo groot mogelijke buisdiameter (bij voorkeur dezelfde diameter als de afvoeropening). Als u deze basisregels niet in acht neemt, moet u rekening houden met aanzienlijk vermogensverlies en verhoogd bedrijfsgeluid. 18 Algemeen Het apparaat wordt als afzuigkap geleverd en kan in combinatie met een koolfilter (extra leverbaar accessoire) als recirculatiekap worden gebruikt. Als u de kap als afzuigkap gaat gebruiken, raden we u aan het koolfilter te verwijderen. Gebruik als afzuigkap De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening aan te brengen buis naar buiten afgevoerd. Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoop-muurkast) verkrijgbaar. Neem daarvoor contact op met onze service-afdeling. Gebruik als recirculatiekap De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. Het koolfilter inzetten door het eerst in de bovenste en dan in de onderste haken te zetten en ten slotte met de twee vergrendelingstoetsen E definitief bevestigen, afb. 1 19 Bediening van de afzuigkap De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. Het bedieningspaneel van de kap bevindt zich onder het aanzuigrooster: aan uit intensief stand Lichtschakelaar Motorschakelaar HE 3160 Motorschakelaar Lichtschakelaar Bovendien heeft de kap een micro-schakelaar onder de onderste geleiding van het uittrekbare dampscherm. sluiten van het uittrekbare dampscherm, het apparaat automatisch in resp. [. . . ] Demontage Om het koolfilter te vervangen de vergrendelingstoetsen E naar binnen en het filter naar beneden drukken, afb. Zo vergemakkelijkt u de diagnose en de beslissing of bezoek van een servicetechnicus nodig is. Aan de hand van deze informatie kan onze service-afdeling de juiste voorbereidingen treffen, zodat het apparaat bij het eerste bezoek van de servicetechnicus weer hersteld kan worden. Op deze manier hoeft u slechts één maal thuis te blijven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HE3160-ML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HE3160-ML zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag