Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HD8890-A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HD8890-A. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HD8890-A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HD8890-A te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HD8890-A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (316 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HD8890-A (335 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HD8890-A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. 19 Inhoud Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie Extra leverbare accessoires). Verwijder dit filter als u de kap als recirculatiekap gaat gebruiken. Gebruik als afzuigkap De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening aan te brengen buis naar buiten afgevoerd afb. Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. Als een afvoerbuis in wand of dak met een diameter van 125 mm al aanwezig is, kan het meegeleverde verloopstuk, 150/125 mm, worden gebruikt. Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar buiten (telescoopmuurkast) verkrijgbaar. 1 Gebruik als recirculatiekap De lucht wordt door koolfilters gefilterd en weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel AEG koolfilter TYPE 20 (extra leverbaar accessoire) nodig. Moet het apparaat als recirculatiekap functioneren, dan moet het afvoerkanaal met het rooster voor de luchtafvoer aan de zijkant van boven worden vastgezet. 23 Bediening van de afzuigkap De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Wij raden u aan de kap enkele minuten voordat u met koken begint in te schakelen en ca. 15 minuten nadat u klaar bent met koken verder te laten lopen, opdat alle luchtjes worden verwijderd. 2 1 2 3 ab 4 5 6 1 - in-/uitschakelen Korter dan 1, 5 seconde indrukken: de kap schakelt op stand-by (punt b brandt). Langer dan 1, 5 seconde indrukken: de kap wordt uitgeschakeld, ALLE functies (m. u. v. de lichtschakelaar) worden afgesloten (display is volledig uitgeschakeld). Nogmaals langer dan 1, 5 seconde indrukken om de kap weer op stand-by te schakelen. 2 - in-/uitschakelen verlichting 3 - display 4 - inschakelen en stand 1-2-3- kiezen 5 - inschakelen intensief-stand: Na 5 minuten intensief-stand schakelt de kap op de eerder ingestelde stand terug resp. Om de intensief-stand eerder te beëindigen, knop 1 of 5 indrukken. Op de display verschijnt de letter P en de resterende tijd (punt a knippert), aan het einde klinkt een signaal. 6 - Timer: bij alle standen kan een bepaalde tijd worden ingesteld (punt b knippert), na afloop waarvan de kap wordt uitgeschakeld: De tijdschakeling is als volgt ingedeeld: stand 1: 20 minuten stand 2: 15 minuten stand 3: 10 minuten Op de display verschijnt de resterende werkingstijd, aan het einde klinkt een signaal. Deze functie kan uitgeschakeld worden door weer op de toets te drukken. Als het apparaat of de bedieningselementen niet functioneren: minstens 5 seconden de stroomverzorging naar de kap onderbreken en dan opnieuw inschakelen. 24 Controle-inrichting voor vet- en koolfilters Deze afzuigkap beschikt over een inrichting die aangeeft wanneer de vetfilters gereinigd resp. het koolfilter vervangen moet worden (bij gebruik als recirculatiekap met koolfilter). [. . . ] Alleen bij gebruik als recirculatiekap: luchtgeleider F met vier schroeven (twee schroeven voor model DD 8820 - HD 8820) onder de montagesteun G bevestigen, twee pluggen aanbrengen en de steun bevestigen (12). De kap weer ophangen (13) en definitief met twee schroeven vastzetten (14). Een afvoerslang (15) aan de uitgangsbuis van de kap B aansluiten, die tot aan de luchtuitlaat leidt (bij gebruik als afzuigkap) of een aansluitring aan de luchtgeleider F (bij gebruik als recirculatiekap). Het bovenste deel van de schouw (17a) op de montagesteun G (17b) bevestigen en het onderste deel van de schouw naar beneden schuiven en op de ommanteling zetten (18). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HD8890-A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HD8890-A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag