Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HD8795-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HD8795-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HD8795-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HD8795-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HD8795-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1982 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HD8795-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Hier erhalten Sie Antwort auf jede Frage, die die Ausstattung und den Einsatz Ihres Gerätes betrifft. Die nationalen und regionalen Vorschriften und die Materialkennzeichnung (Materialtrennung, Abfallsammlung, Wertstoffhöfe) beachten. Für die Abluftführung sind grundsätzlich die behördlichen Vorschriften einzuhalten. Die Funktion des Gerätes kann mit dem Kugelschalter oder über die Fernbedienung gesteuert werden (die Fernbedienung ist ein Sonderzubehör und muß separat bestellt werden - siehe Sonderzubehör). [. . . ] De afzuigkap wordt bediend door middel van de kogelschakelaar of door middel van de afstandsbediening (extra leverbaar accessoire, moet apart besteld worden). iedere toestandsverandering (wijziging toerental , inschakelen van de verlichting enz. ) wordt aangegeven door een verschillend lichtsignaal op de kogelschakelaar en door een geluidssignaal. De kogelschakelaar bevindt zich onder, aan de rechter kant van de afzuigkap. Het oranje licht van de kogelschakelaar knippert ook om de verzadiging van het koolfliter aan te geven als dit niet in de kap is ingebouwd. Ga daarbij als volgt te werk: de intensief-stand kiezen (de kogelschakelaar geeft een knipperend rood licht), nogmaals indrukken en ca. 3 seconden ingedrukt houden totdat een geluidssignaal aangeeft dat de reset uitgevoerd is. Door de kogelschakelaar herhaaldelijk naar beneden te drukken wordt de afzuigkap ingeschakeld en wordt het vermogen tot en met de intensief-stand gekozen. Door nogmaals naar beneden te drukken wordt de afzuigkap uitgeschakeld. De kogelschakelaar naar boven drukken: een keer voor zwak licht, twee keer voor sterk licht, nog een keer drukken om de verlichting uit te schakelen. Deze afzuigkap beschikt over een inrichting die aangeeft wanneer het vetfilter gereinigd resp. Het koolfilter gereinigd of vervangen moet worden (bij gebruik als recirculatiekap met koolfilter). Vervangen van het koolfilter de intensief-stand kiezen (de kogelschakelaar geeft een knipperend rood licht), nogmaals indrukken en ca. 3 seconden ingedrukt houden totdat een geluidssignaal aangeeft dat de reset uitgevoerd is. Voordat u werkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren, eerst de stekker uit het stopcontact trekken. De metalen vetfilters hebben de taak om de vetdeeltjes die bij het koken ontstaan, op te zuigen en worden altijd, d. Zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. Om het vetfilter te bereiken eerst de frontplaten die het bedekken verwijderen. Schuif de vergrendeling van de metalen vetfilters eerst naar beneden en trek de cassette dan naar buiten. 1 uur in heet water met een vetoplossend schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen. Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking hebben. [. . . ] 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en voorschriften gegarandeerde onderdelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HD8795-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HD8795-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag