Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HD8510-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HD8510-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HD8510-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HD8510-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HD8510-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (220 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HD8510-M (228 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HD8510-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 18 voor de keukenmeubel-monteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Gebruik als afzuigkap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Gebruik als recirculatiekap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bij de montage van de afzuigkap moeten de volgende minimale afstanden van de bovenkant van de kookzones of gasbranders tot de onderkant van de afzuigkap worden aangehouden: elektrisch fornuis 650 mm gasfornuis 750 mm Bij gelijktijdig gebruik van het apparaat als afzuigkap en stookplaatsen mag in de ruimte waar de stookplaats zich bevindt de onderdruk niet groter dan 4PA (4x10-5 bar) zijn. De afgewerkte lucht mag niet in een kanaal dat bestemd is voor de afvoer van rook-/verbrandingsgassen of een schacht die dient voor de ontluchting van ruimten met stookplaatsen geleid worden. Voor het afvoeren van de afgewerkte lucht moeten de plaatselijke voorschriften in acht genomen worden. Bij gebruik als afzuigkap moet gezorgd worden voor een voldoende grote toevoeropening, die ongeveer even groot als de afvoeropening moet zijn. Op grond van landelijke bouwvoorschriften gelden voor het gemeenschappelijk gebruik van afzuigkappen en toestellen die zijn aangesloten op een verbrandingsgaskanaal/schoorsteen, zoals kolen - of oliekachels en gasovens in dezelfde ruimte, bepaalde beperkingen. Het gemeenschappelijke, ongevaarlijke gebruik van schoorsteengebonden toestellen en afzuigkappen is alleen gewaarborgd, als ruimte en/of woning door een geschikte toevoeropening van ca. 500-600 cm2 van buiten geventileerd zijn, waardoor bij lopende afzuigkap een onderdruk vermeden wordt. Omdat in ruimten zonder rookkanaalafvoer de regel geldt toevoeropening even groot als afvoeropening kan door de grotere opening van 500-600 cm2 de werking van de afvoerinrichting nadelig beïnvloed worden. Het gebruik van het apparaat als recirculatiekap is onder de genoemde omstandigheden zonder gevaar en valt niet onder bovengenoemde voorschriften. Het apparaat functioneert als afzuigkap alleen optimaal als u het volgende in acht neemt: 19 - korte, rechte afvoerverbindingen - zo min mogelijk bochten in de buis - buizen niet met scherpe hoeken maar met flauwe bochten laten verlopen - zo groot mogelijke buisdiameter (bij voorkeur dezelfde diameter als de afvoeropening). Als u deze basisregels niet in acht neemt, moet u rekening houden met aanzienlijk vermogensverlies en verhoogd bedrijfsgeluid. 20 Algemeen De afzuigkap wordt met gemonteerd koolfilter geleverd, klaar voor het gebruik als recirculatiekap Indien de kap als afzuigkap gebruikt wordt het koolfilter verwijderen. Gebruik als afzuigkap De lucht wordt met behulp van een op de afvoeropening A aan te brengen buis naar buiten afgevoerd afb. Voor de beste afzuigprestaties moet de afvoerbuis dezelfde diameter hebben als de afvoeropening. Indien nodig zijn op bestelling buizen in verschillende vormen en diameters en afvoersystemen naar A buiten (telescoop-muurkast) verkrijgbaar. 1 Gebruik als recirculatiekap De lucht wordt door koolfilters gefilterd en door het bovenste rooster aan de luchtafvoer weer de keuken in geleid. Voor gebruik als recirculatiekap is een origineel AEG koolfilter (extra leverbaar accessoire) nodig. De luchtgeleider moet op de wand, in de buurt van het plafond, met twee muurpluggen en schroeven 5x45 worden bevestigd, afb. 1) aanbrengen, deze moet lang genoeg zijn om de aansluitring van de luchtgeleider (B - afb. 2 21 Bediening van de afzuigkap De afzuigkap is voorzien van een motor met regelbaar toerental. Wij raden u aan de kap enkele minuten voordat u met koken begint in te schakelen en ca. 15 minuten nadat u klaar bent met koken verder te laten lopen, opdat alle luchtjes worden verwijderd. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap: Lichtschakelaar: Hiermee kan de verlichting van de afzuigkap worden in- en uitgeschakeld. Stand 1: In deze stand wordt de afzuigkap ingeschakeld op snelheid 1. [. . . ] 6 De symmetrie-as aftekenen, het boorschema (1) op de wand plaatsen en de twee boorgaten markeren; dan de gaten (2 x Ø 8 mm) boren (2). De metalen vetfilters (5) verwijderen en 4 boorgaten op de wand aftekenen (6). Een buis op de afvoeropening van de afzuigkap (10) aanbrengen, deze moet lang genoeg zijn om de buitenkant (als afzuigkap) of de aansluitring van de luchtgeleider (als recirculatiekap) te bereiken. De elektrische aansluiting uitvoeren (11) (zie hoofdstuk Elektrische aansluiting). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HD8510-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HD8510-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag