Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HD6470-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HD6470-M. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HD6470-M handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HD6470-M te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HD6470-M : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (588 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX HD6470-M (640 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HD6470-M

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DM 8700 - DM 8600 DM 8400 - DD 8770 HD 6470 Dunstabzugshaube Afzuigkap Hotte aspirante Cooker Hood Montage- und Gebrauchsanweisung Installatie- en gebruiksaanwijzing Notice dutilisation et dinstallation Operating and Installation Instructions Geachte klant, Lees deze informatie aandachtig door. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met de AEG service-afdeling, zie hoofdstuk Klantenservice. Afvalverwerking Verpakkingsmateriaal verwijderen Alle verpakkingsdelen zijn recyclebaar, folies en piepschuim onderdelen zijn overeenkomstig gecodeerd. Verpakkingsmateriaal en eventuele oude apparaten moeten op de juiste manier worden weggegooid. Houd u aan de landelijke en plaatselijke voorschriften en let op de materiaalaanduiding (materiaalscheiding, afvalverzameling, inzamelpunten). [. . . ] 28 Bediening van de afzuigkap Model DM 8700 - DD 8770 Inschakelen van de afzuigkap - afb. Door de kogelschakelaar herhaaldelijk naar rechts te drukken wordt de afzuigkap ingeschakeld en wordt het vermogen tot en met de intensiefstand gekozen. Door nogmaals naar rechts te drukken wordt de afzuigkap uitgeschakeld. Inschakelen van de verlichting - afb. 3 De kogelschakelaar naar links drukken: een keer voor zwak licht, twee keer voor sterk licht, nog een keer drukken om de verlichting uit te schakelen. Naar rechts drukken om de afzuigkap te schakelen afb. 3 Naar links drukken om de verlichting in te schakelen 29 Controle-inrichting voor vet- en koolfilters Deze afzuigkap beschikt over een inrichting die aangeeft wanneer het vetfilter gereinigd resp. het koolfilter vervangen moet worden (bij gebruik als recirculatiekap met koolfilter). LED-indicatie vetfilter Als het vetfilter gereinigd moet worden knippert de LED-indicatie (knipperend groen licht). De onderhoudsvoorschriften voor het vetfilter in acht nemen! LED-indicatie koolfilter Als het koolfilter gereinigd of vervangen moet worden knippert de LEDindicatie (knipperend oranje licht). De onderhoudsvoorschriften voor het koolfilter in acht nemen! Reset verzadigingsindicatie Na reinigen van de vetfilters resp. vervangen van het koolfilter de intensief-stand kiezen (de kogelschakelaar geeft een knipperend rood licht), nogmaals indrukken en ca. 3 seconden ingedrukt houden totdat een geluidssignaal aangeeft dat de reset uitgevoerd is. 30 Bediening van de afzuigkap Model DM 8600 De afzuigkap is voorzien met regelbaar toerental. Het verdient aanbeveling de afzuigkap enkele minuten voor u met koken begint aan te zetten en hem na het koken nog ongeveer 15 minuten aan te laten staan. De schakelaars bevinden zich aan de voorkant van de kap: A B C D E F G uitschakelen inschakelen en stand 1-2-3- kiezen indicatie stand 1 (LED) indicatie stand 2 en vetfilter verzadigd (LED) (lampje knippert) indicatie stand 3 en koolfilter verzadigd (LED) (lampje knippert) indicatie intensief-stand (LED) inschakelen intensief-stand:na 5 minuten intensief-stand schakelt de kap op de eerder ingestelde stand terug resp. Om de intensief-stand eerder te beëindigen, knop A of B indrukken. zowel bij gebruik als afzuigkap als bij gebruik als recirculatiekap, gebruikt. De metalen vetfilters moeten elke 4 weken worden gedemonteerd en in de afwasautomaat of met de hand worden schoongemaakt. Demonteren van de metalen vetfilters Schuif de vergrendeling van de metalen vetfilters eerst naar voren en trek de cassette dan naar beneden, afb. 1 uur in heet water met een vetoplossend schoonmaakmiddel weken en daarna met heet water afspoelen. Machinaal reinigen van de metalen vetfilters kan tot lichte verkleuringen leiden, die echter geen invloed op de werking hebben. Geen scherpe reinigingsmiddelen, borstels of schuurmiddelen gebruiken! 34 Koolfilter Het koolfilter moet worden gebruikt, als het apparaat als recirculatiekap wordt gebruikt. Daarvoor is een origineel koolfilter nodig (zie Extra leverbare accessoires). Reinigen/vervangen van het koolfilter In tegenstelling tot andere koolfilters kan het LONG LIFE koolfilter gereinigd en gereactiveerd worden. Bij normaal gebruik van de kap moet het filter eens per twee maanden worden gereinigd (voor een gemiddeld gebruik van de kap van 2, 5 uur per dag). Normaal reinigingsmiddel gebruiken en de hoogste temperatuur kiezen (65°C). [. . . ] 7 Voorbereidende maatregelen voor de installatie Bepalen of de kap als afzuig- of recirculatiekap gaat worden gebruikt. Bij gebruik als afzuigkap kan het bovenste deel van de schouw worden omgedraaid, zodat de uitstroomopeningen in het onderste deel terechtkomen en niet meer zichtbaar zijn. Bij gebruik als recirculatiekap moeten de openingen naar boven worden gericht (zie afb. Montagesteun monteren (3 delen): De drie delen moeten met 4 schroeven aan elkaar bevestigd worden, de maat van de steun is regelbaar en moet overeenkomen met de binnenbreedte van de telescoopschouw. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HD6470-M

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HD6470-M zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag