Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HC451500EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HC451500EB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HC451500EB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HC451500EB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HC451500EB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10792 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HC451500EB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. [. . . ] Verwijder het silicone dat eruit steekt voorzichtig met een scheermesje. Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst. De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. U langer dan 10 seconden een voorwerp op een sensorveld legt (een pan, een doek etc. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Stopt na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Corrigeer naar links of rechts, indien nodig Laat niet los voordat de juiste kookstand is bereikt. De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar kookstand 14. U kunt de timerfunctie selecteren met behulp van Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone deze keer wordt gebruikt. De timer met aftelfunctie activeren: raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld. Resterende tijd weergeven: raak herhaaldelijk aan totdat gaat branden. De timer met aftelfunctie wijzigen: raak herhaaldelijk aan totdat gaat branden. Als de afteltijd van de timer is verstreken, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . Het geluid uitschakelen: aanraken van Gebruik CountUp Timer om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt. Om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt: raak herhaaldelijk aan totdat gaat branden. Voor het uitschakelen van CountUp Timer: raak herhaaldelijk aan totdat gaat branden. Wanneer de twee timerfuncties tegelijkertijd in werking zijn, geeft het display eerst de timer die omhoog telt, weer. U kunt de timer gebruiken als kookwekker als de kookzones uitgeschakeld zijn. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . De kookstand die u eerder hebt inge- U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . Wanneer u de kookplaat uitschakelt met , wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd. [. . . ] Laat het kookgerei afkoelen en controleer in het hoofdstuk Kookgerei of de pan geschikt is voor inductiekookplaten. Er klinkt geen signaal wanneer u de sensorvelden van het bedieningspaneel aanraakt. Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HC451500EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HC451500EB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag