Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HC451220EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HC451220EB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HC451220EB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HC451220EB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HC451220EB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10681 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HC451220EB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren. Veiligheid tijdens het gebruik Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt. [. . . ] Als u het als accessoire geleverde frame C-FRAME gebruikt, moet u eerst de met het frame meegeleverde instructies lezen voordat u het apparaat installeert. Breedte: de bij elkaar opgetelde breedtes van alle apparaten die moeten worden ingebouwd, min 20 mm (zie ook "Overzicht van alle apparaatbreedtes") Voorbeeld: Plaats de apparatuur, een voor een, op een zacht oppervlak zoals een deken met de onderkant omhoog. Plaats de verbindingstang in de opening van het werkblad en duw de halve breedte omhoog tegen het apparaat. Draai de bevestigingsplaten losjes aan van onder het werkblad op de aansluitstang. Duw de rubberen vorm met enige kracht tegen de glazen keramische plaat en beweeg het langzaam langs de ruimte. Verwijder het silicone dat eruit steekt voorzichtig met een scheermesje. Display De kookzone is uitgeschakeld De kookzone werkt Warmhoudfunctie / is ingeschakeld De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld Powerfunctie is ingeschakeld + cijfer / / Er is een storing OptiHeat Control (3 staps restwarmte-indicatie): kookzone is nog warm / warmhoudstand / restwarmte Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst Automatische veiligheidsuitschakeling is actief Beschrijving De inductiekookzones creëren de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. U langer dan 10 seconden een voorwerp op een sensorveld legt (een pan, een doek etc. Automatische uitschakeltijden Temperatuurinstelling Stopt na 6 uur 5 uur 4 uur 1, 5 uur Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Corrigeer naar links of rechts, indien nodig Laat niet los voordat de juiste kookstand is bereikt. Automatische opwarmfunctie stelt de hoogste warmte-instelling in (niet ) voor een bepaalde tijd en verlaagt dit dan naar het benodigde niveau. Raak voor het starten van de functie het symbool aan en stel vervolgens de benodigde warmte-instelling in. De Powerfunctie maakt meer vermogen beschikbaar voor de inductiekookzones. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar kookstand 14. U kunt de timerfunctie selecteren met behulp van Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone deze keer wordt gebruikt. de selectie van de timerfunctie is mogelijk wanneer de kookzone is ingeschakeld en de kookstand is ingesteld. De timer met aftelfunctie activeren: raak van de timer aan om de tijd in te stellen ( 00 - 99 minuten). Als het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld. Resterende tijd weergeven: raak herhaaldelijk aan totdat gaat branden. De timer met aftelfunctie wijzigen: raak herhaaldelijk aan totdat gaat branden. Als de afteltijd van de timer is verstreken, klinkt er een geluidssignaal en knippert 00 . Het geluid uitschakelen: aanraken van Gebruik CountUp Timer om in de gaten te houden hoelang de kookzone werkt. [. . . ] Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven. Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HC451220EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HC451220EB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag