Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HC412010GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HC412010GB. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HC412010GB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HC412010GB te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HC412010GB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3018 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HC412010GB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Houd kinderen tijdens en na het gebruik uit de buurt van het apparaat, totdat het apparaat afgekoeld is. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat voordat u het voor het eerst in gebruik neemt. [. . . ] Zorg ervoor dat het apparaat tijdens de montage biet op de stroom is aangesloten. Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom uit in de zekeringenkast. Zorg ervoor dat er een afsluitkraan zit tussen de gastoevoer en het apparaat. De huidige instellingen voor de gassoort en de gasdruk staan op een sticker Kies vaste aansluitingen of gebruik een flexibele leiding in roestvrij staal, in overeenstemming met de voorschriften die van kracht zijn. Als u flexibele metalen leidingen gebruikt, moet u opletten dat deze niet in aanraking komen met bewegende onderdelen, of dat ze niet vastgeklemd worden. Wees ook voorzichtig wanneer de kookplaat wordt samengebracht met een oven. het moet worden aangesloten overeenkomstig de geldende installatievoorwaarden. controleer of de gastoevoerdruk van het apparaat voldoet aan de aanbevolen waarden. De verstelbare aansluiting wordt op de uitbreidingsbrug bevestigd met behulp van een schroefdraadmoer G 1/2". Schroef de onderdelen vast zonder kracht, stel de verbinding in de nodige richting af en draai alles vast. Controleer na installatie altijd de verbindingen met een zeepoplossing. Als het mogelijk is om de aansluiting gemakkelijk te controleren in volledige aansluitzone, kunt u een flexibele leiding gebruiken. De flexibele leiding is klaar voor gebruik als: ­ de leiding niet langer is dan 1500 mm ­ de leiding geen smoorkleppen vertoont ­ de leiding niet onderworpen is aan tractie of torsie ­ de leiding niet in aanraking komt met scherpe randen of hoeken ­ de leiding gemakkelijk onderzocht kan worden om de toestand ervan te controleren De controle van de staat van de flexibele leiding bestaat erin te controleren of: ­ ze geen barsten, sneden, vlekken of brandsporen vertoont op de twee uiteinden en over de volledige lengte ­ het materiaal niet gehard is, maar de juiste elasticiteit vertoont ­ de bevestigingsklemmen niet verroest zijn ­ de vervaldatum niet is verstreken. Als er een of meerdere defecten waarneembaar zijn, mag de leiding niet worden gerepareerd, maar moet ze worden vervangen. Controleer waneer de installatie is voltooid of elke leidingfitting goed is afgedicht. Verwijder met een dopsleutel 7 de hoofdsproeiers, en vervang ze door de sproeiers die vereist zijn voor het type gas dat u gebruikt. Vervang het typelabel (naast de gastoevoerleiding) door het label voor het nieuwe type gastoevoer. U vindt dit label in de verpakking van de hoofdsproeiers die meegeleverd worden met het apparaat. ­ Als u overschakelt van aardgas 20 mbar op vloeibaar gas, draai de by-passschroef dan helemaal vast. ­ IAls u overschakelt van vloeibaar gas op aardgas 20 mbar, draai de by-passschroef dan ongeveer 1/4 draai los. Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de knop snel van de maximale stand naar de minimale stand draait. Zorg er voor dat het aangegeven voltage en het type stroom op het typeplaatje overeenkomen met het voltage en stroomtype van uw lokale stroomleverancier. [. . . ] Controleer of de hoofdsproeier niet verstopt is en of de branderkroon schoon is. Als er een storing optreedt, probeer dan eerst zelf een oplossing voor het probleem te vinden. Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling. Als u het apparaat verkeerd heeft gebruikt, of als de installatie niet is uitgevoerd door een erkende monteur, dan is het bezoek van de klantenservicemonteur of van uw leverancier mogelijk niet gratis, zelfs niet in de garantieperiode. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HC412010GB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HC412010GB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag