Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HBS 1000 E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HBS 1000 E. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HBS 1000 E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HBS 1000 E te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HBS 1000 E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1608 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HBS 1000 E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 60745. 1, 5 m/s2 WAARSCHUWING De in deze aanwijzingen vermelde trillingsdruk is gemeten volgens een in EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van apparaten. [. . . ] Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen de inwerking van trillingen, bijvoorbeeld: onderhoud van elektrische gereedschappen en apparaten, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen. Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen door - ook die in de bijgeleverde brochure. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Houd het apparaat vast aan de geïsoleerde handvaten omdat de schuurband de eigen netkabel kan raken. Door de beschadiging van een spanningvoerende leiding kunnen ook de metalen apparaatdelen onder spanning komen te staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden. Verplaatsbaar gereedschap moet bij het gebruik buiten aan een aardlekschakelaar (FI, RCD, PRCD) aangesloten worden. Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet worden verwijderd. Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de kontaktdoos trekken. Stof die vrijkomt tijdens het werken (bijvoorbeeld bij het bewerken van eiken- of beukenhout, steen, verflagen die lood of andere gevaarlijke stoffen kunnen bevatten) vormt vaak een gevaar voor de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen. Machines met stofafzuiging gebruiken en tevens geschikte stofmaskers dragen. In verband met het brandgevaar mogen zich geen brandbare materialen in de buurt (gebied waar de vonken vallen) bevinden. Geen stofafzuiging gebruiken VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM De bandschuurmachine is geschikt voor het vlakschuren van hout, kunststof en metaal. [. . . ] Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en lektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-eisen. Aansluiting is ook mogelijk op een stekerdoos zonder aardcontact mogelijk, omdat het is ontwerpen volgens veiligheidsklasse II. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HBS 1000 E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HBS 1000 E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag