Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HBS 100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HBS 100. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX HBS 100 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX HBS 100 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX HBS 100 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (780 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX HBS 100

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U stelt hoge eisen aan uw gereedschap en heeft daarom gekozen voor kwaliteit ­ Atlas Copco kwaliteit. Bij het ontwerp van de machine die u heeft gekocht, is veel aandacht besteed aan duurzaamheid en veiligheid. [. . . ] J Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de kontaktdoos trekken. Alleen aan éénfase-wisselstroom en alleen aan de op het typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten. Aansluiting is ook aan kontaktdozen zonder randaarde mogelijk daar de machine is geïsoleerd volgens DIN 57 740VDE 0740 en CEE 20. Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven. Veranderingen: Tekst, afbeelding en gegevens voldoen aan de technische stand in de tijd dat het geheel gedrukt wordt. Veranderingen in de zin van verdere ontwikkelingen van onze produkten voorbehouden. Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker uit de kontaktdoos trekken. Draai de justeer schroef rechtsom bij lopende machine ca 2-3 cm in de richting van open machine zijde, daar anders de nieuwe band eventueel het motorhuis kan beschadigen. Let er op, dat de pijl op de binnenkant van de band overeen komt met de pijl op de machine. Buij het inschakeln de machine met beide handen vasthouden en niet op het te schuren materiaal laten staan. [. . . ] Justerskruven så att bandet löper kant i kant med slipbandsunderlägget. Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of normatieve dokumenten: EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60555-2, EN 60555-3, HD 400 overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 98/37/EG, 73/23/EEG, 89/336/EEG [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX HBS 100

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX HBS 100 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag