Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FOEN PROFESSION 1800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FOEN PROFESSION 1800. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FOEN PROFESSION 1800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FOEN PROFESSION 1800 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FOEN PROFESSION 1800 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (309 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FOEN PROFESSION 1800

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Reparaties aan dit apparaat, waaronder het vervangen van het netsnoer, mogen alleen door geschoold personeel uitgevoerd worden. Wend u voor reparaties tot de AEG-klantendienst of tot uw vakhandel. TitanA6. de. book Seite 11 Mittwoch, 15. Dezember 1999 11:42 11 Veiligheid van kinderen · De aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing moeten absoluut opgevolgd worden en aan kinderen uitgelegd worden. · Kinderen mogen de haardroger niet zonder toezicht gebruiken. · Als het apparaat niet gebruikt wordt voor het doel waarvoor het gemaakt is of als het verkeerd gebruikt wordt, kan de fabrikant geen verantwoording nemen voor eventuele schaden. 2 Afvalverwerking Verwijderen van verpakkingsmateriaal! Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat op de juiste manier weg. [. . . ] 4) Opdat het haar de bij het drogen gekregen vorm beter en langer behoudt, moet het haardrogen afgesloten worden met afgekoelde lucht. 0 Druk op de COOL-toets. ; Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen: · 73/23/EEG van 19. 2. 1973 "Laagspanningsrichtlijn", en Wijzigingsrichtlijn 93/68/EEG. · 89/336/EEG van 3. 5. 1989 "EMV-Richtlijn", en Wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG. Klantendienst Voor onze apparaten gelden de hoogste kwaliteitseisen. Mocht toch een storing optreden waarvoor geen oplossing te vinden is in de gebruiksaanwijzing, wend u zich dan tot de vakhandel of de AEG-klantendienst. Afneembaar luchtinlaatrooster (Afb. 3) 0 Draai het luchtinlaatrooster licht naar links en haal het van het apparaat af om het schoon te maken. 0 Haal het zeefinzetstuk uit het luchtinlaatrooster en maak het met een borstel schoon. 0 Leg het zeefinzetstuk weer in het luchtinlaatrooster en zet het weer in het apparaat vast door het naar rechts te draaien. 3 Het regelmatig schoonmaken van de haardroger draagt bij tot een lange levensduur. TitanA6. de. book Seite 2 Mittwoch, 15. Dezember 1999 11:42 11 Garantiebedingungen Für dieses Gerät leisten wir - zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung des Händlers aus Kaufvertrag - dem Endabnehmer gegenüber zu den nachstehenden Bedingungen Garantie: 1. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts, der durch Rechnung oder andere Unterlagen zu belegen ist. Die Garantiezeit ist auf 6 Monate beschränkt, wenn das Gerät gewerblich genutzt wird. Die Garantie umfaßt die Behebung aller innerhalb der Garantiezeit auftretenden Schäden oder Mängel des Geräts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. Nicht unter die Garantie fallen Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen. Im Garantiefall senden Sie das Gerät an die für Ihren Wohnort zuständige AEG KleingeräteZentralwerkstatt oder übergeben es Ihrem Fachhändler. Bei Einsendung achten Sie bitte auf gute Verpackung, Ihre vollständige Absender-Anschrift und eine kurze Fehlerbeschreibung. Fügen Sie zum Nachweis Ihres Garantieanspruchs den Kaufbeleg bei. Die Garantieleistungen werden ohne jede Berechnung durchgeführt; sie bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Guarantee This appliance is covered by the following guarantee and is in addition to your statutory and other legal rights. [. . . ] La garanzia ha inizio con il giorno dell'acquisto che deve venir comprovato a mezzo della fattura o boletta di cosegna. Per il resto valgono le condizioni generali di fornitura della rispettiva rappresentanza nazionale. Garantia Durante los primeros 12 meses, la AEG se hace cargo de cuantos costes de material y horas de trabajos invertidas se produzcan en la subsanación de defectos. La garantia empieza a regir a partir de la fecha de la entrega, la que deberá justificarse mediante presentación de la factura o de la nota de depacho. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FOEN PROFESSION 1800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FOEN PROFESSION 1800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag