Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FM6800TYAN 56R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FM6800TYAN 56R. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FM6800TYAN 56R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FM6800TYAN 56R te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FM6800TYAN 56R : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (323 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FM6800TYAN 56R (298 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FM6800TYAN 56R

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FM 6800TYAN Gebruiksaanwijzing Inductie Teppan Taki 2 Geachte mevrouw, heer Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. [. . . ] Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. W Montageaanwijzing 21 Montageaanwijzing 1 Veiligheidsaanwijzingen Let op!De in het land van gebruik geldende wetgeving, verordeningen, richtlijnen en normen dienen te worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige recycling volgens de voorschriften, enz. ). De montage mag slechts door een gekwalificeerd technicus worden uitgevoerd. De minimumafstanden tot andere apparaten en meubelen dienen in acht te worden genomen. De aanraakbeveiliging dient met de inbouw te zijn gewaarborgd; lades mogen bijvoorbeeld alleen met beschermplaat direct onder het apparaat worden gemonteerd. De naden op het werkblad dienen met een geschikt afdichtingsmateriaal tegen vocht te worden beschermd. De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad. De onderkant van het apparaat aan de binnenzijde tegen damp en vochtigheid beschermen, bijv. Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder ramen. Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei van de kookplaat stoten. Tijdens de montage en demontage mag er geen spanning op het apparaat staan. Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotechniek. Losse en ondeskundige stekkerverbindingen kunnen de aansluitklemmen oververhitten. Bij een aansluiting met 1- of met 2-fasen dient steeds de juiste en passende netaansluitng van het type H05BB-F Tmax 90C (of hoger) te worden ingezet. In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte van min. automatische zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars. z z 22 Montage Montage Montage 23 3 Informatie: Het grilloppervlak heeft om warmtetechnische redenen een oversteek van 3 mm naar het glazen bedieningsveld. 24 Montage Montage 25 26 Montage van meerdere Frontline-kookplaten Montage van meerdere Frontline-kookplaten 3 Extra meegeleverd: verstevigingsbalk(en), hittebestendige siliconenkit, rubber blok, schraapmesje Alleen hittebestendige speciale siliconenkit gebruiken. Uitsparing Afstand tot de muur: ten minste 50 mm Diepte: 490 mm Breedte: de breedtes van alle in te bouwen apparaten worden bij elkaar opgeteld, daarvan wordt 20 mm afgetrokken (zie ook "Overzicht totale apparatuurbreedten") Voorbeeld: Montage van meerdere apparaten 1. Frontline-lijst met de hand van de apparaten nemen (magneetbevestiging). Apparaten afzonderlijk met de onderzijde naar boven gericht, op een zachte ondergrond (bijv. [. . . ] 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FM6800TYAN 56R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FM6800TYAN 56R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag