Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FM4803K-AN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FM4803K-AN. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FM4803K-AN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FM4803K-AN te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FM4803K-AN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (251 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FM4803K-AN (249 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FM4803K-AN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FM 4803 K-AN Glaskeramische inductie-kookplaat Montage- en gebruiksaanwijzing Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd. Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsvoorschriften Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 11 12 12 15 16 16 17 17 Veiligheidsvoorschriften . [. . . ] Wrijf het apparaat droog met een schone doek. verwijderen Soort vervuiling Suiker, suikerhoudende gerechten Kunststoffen, aluminiumfolies Kalk- en watersporen Vetspatten metaalachtig glanzende verkleuringen direct ja ja ------bij afgekoeld apparaat ----ja ja ja Speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal* met Glasschraper* *Glasschrapers en speciale schoonmaakmiddelen voor glaskeramiek of roestvrij staal zijn verkrijgbaar in de vakhandel. 3 3 Hardnekkige verontreinigingen verwijderen met een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal. Krassen of donkere vlekken in het glaskeramiek kunnen niet meer worden verwijderd, zij hebben echter geen invloed op het functioneren van het apparaat. Afneembare Frontline-lijst De Frontline-lijst van aluminium heeft een magneetbevestiging. De lijst is gemakkelijk met n hand los te nemen en met een reinigingsmiddel te reinigen. De lijst niet in de afwasmachine reinigen. 19 Wat is er aan de hand als . . . Storing De kookzones kunnen niet ingeschakeld worden of functioneren niet Mogelijke oorzaak Oplossing Na het inschakelen van het Apparaat nogmaals inschaapparaat zijn meer dan 10 kelen seconden verstreken De kinderbeveiliging is ingeschakeld l Kinderbeveiliging deactiveren (zie het hoofdstuk "Kinderbeveiliging") Er zijn meerdere sensorvel- Raak slechts n sensorveld den tegelijk aangeraakt tegelijk aan De sensorvelden zijn gedeeltelijk bedekt door een vochtige doek of door vloeistof De beveiligingsuitschakeling is geactiveerd. STOP+GO is actief u De restwarmte-indicatie geeft niets aan De Powerfunctie kan niet worden ingeschakeld De indicatie wisselt tussen twee kookstanden De doek of vloeistof verwijderen. STOP+GO uitschakelen De kookzone is slechts kort Neem contact op met de gebruikt en is daarom nog klantenservice wanneer de niet heet kookzone toch heet is. De Powerfunctie werd De kookzone laten afkoereeds een aantal keren kort len. achter elkaar geactiveerd Power-Management reduceert het vermogen van deze kookzone Ongeschikte pan Geen pan op de kookzone Zie de paragraaf "PowerManagement" in het hoofdstuk Bediening Geschikte pan gebruiken Pan plaatsen f Brandt. De diameter van de bodem Op een kleinere kookzone van de pan is te klein voor plaatsen de kookzone Geschikte pan gebruiken e en nummer wordt aan- Fout in de elektronica gegeven Apparaat een aantal minuten van de voeding scheiden (zekering uit de huisinstallatie nemen) Als na het inschakelen de fout e nogmaals wordt aangegeven, contact opnemen met de servicedienst 20 1 3 Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling. Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht. Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen op het product of op de verpakking wijst erop dat dit Het symbool product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. 2 W 21 Montageaanwijzing Veiligheidsvoorschriften De in het land van gebruik geldende wetten, verordeningen, richtlijnen en normen moeten in acht worden genomen (veiligheidsvoorschriften, vakkundige recycling volgens de voorschriften, enzovoort). Laden mogen alleen met een beschermende bodem direct onder het apparaat worden gemonteerd. De snijvlakken van het werkblad moeten met een geschikt dichtingsmateriaal worden beschermd tegen vocht. De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad. Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder ramen. Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei van de kookplaat stoten. Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotechniek. [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen n werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FM4803K-AN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FM4803K-AN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag