Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FM4500GR-A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FM4500GR-A. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FM4500GR-A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FM4500GR-A te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FM4500GR-A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (943 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FM4500GR-A (398 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FM4500GR-A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] The world´s No. 1 choice. De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken, reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers, kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard. 374 4409 17 / 11. 04 AEG feliciteert u Beste klant, Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe product. Het is van groot belang dat u goed met de functies en finesses van het product leert om te gaan. naar een nieuwe eigenaar gaat, dient u de gebruiksaanwijzing mee te geven. [. . . ] 8 min. Elektronische besturing De grill is voorzien van elektronische besturing, die garandeert dat u een nauwkeurige besturing van de temperatuur krijgt. De elektronica heeft de volgende functies: - Veiligheidsuitschakeling. - Minutenklok. ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM Bergensesteeweg, 719 1502 LEMBEEK Tél. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. 10. 10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. 11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. 12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. 13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. 14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. 15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. Bescherm de grill Voordat u de grill voor de eerste keer in gebruik neemt, moet u het grillrooster en het grillblad met warm water en een afwasmiddel afwassen. Het grillrooster mag niet in de afwasmachine. Zorg ervoor dat de plug niet in het water terechtkomt. Bescherm de glaskeramiekplaat Voordat u het product voor de eerste keer in gebruik neemt moet u productieresten als stof, vuil e. d. Breng een beschermlaag op de glaskeramiekplaat aan voordat u deze in gebruik neemt. Op die manier wordt het schoonmaken van de plaat gemakkelijker en u voorkomt dat evt. Giet een paar druppels van het reinigingsmiddel voor glaskeramiekplaten op een stukje keukenrol en wrijf de hele plaat met het reinigingsmiddel in. Wrijf de plaat met een schone doek op tot hij helemaal droog is. 32 9 Zo gaat u te werk De grill Schakel de grill nooit in voordat het grillblad in de grill is geplaatst en het grillrooster erop is gelegd. Als u grilt of frituurt, of vet, paraffine of andere licht ontvlambare stoffen smelt, blijf dan altijd in de buurt. Leg nooit papier, een reinigingsdoek, aluminiumfolie of andere licht ontvlambare materialen in de onmiddellijke nabijheid van de grill. [. . . ] Leg de lavastenen bij gebruik van een afwasmachine in een mand die geschikt is voor de afwasmachine. Installatie Elektriciteitsinstallatie De installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende elektriciteitsinstallateur of door een door de producent erkende persoon. Als de werkzaamheden worden uitgevoerd door iemand die niet deskundig is, kunnen personen letsel oplopen en/of kan het apparaat worden beschadigd en de kwaliteit van de kooksectie verminderen. Aluminium Voor de dagelijkse reiniging gebruikt u een stevig uitgewrongen doek. Als alles erg vuil is, gebruikt u een doek of een zachte plastic spons met een handafwasmiddel of universeel reinigingsmiddel. Gebruik nooit staalwol, groene zeep, een metalen spons, harde plastic sponsen, schuurpoeder, of andere krassende en bijtende reinigingsmiddelen. Apparaataansluiting 1 fase - Nul - Aarde (min. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FM4500GR-A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FM4500GR-A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag