Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FL15INPUT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FL15INPUT. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FL15INPUT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FL15INPUT te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FL15INPUT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (516 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FL15INPUT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WASCHAUTOMAT WASAUTOMAAT LAVE-LINGE FL 12-FL 15-FL16 124977073 GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING NOTICE D'UTILISATION Geachte Klant, Lees s. v. p. Let vooral op de veiligheidsaanwijzingen op de eerste bladzijden van deze gebruiksaanwijzing!Bewaar de gebruiksaanwijzing goed om er later nog dingen in na te kunnen slaan. Geef hem door aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat. Transportschaden Indien u tijdens de aflevering schade aan het apparaat vastgesteld hebt, meldt u dit dan, vóór u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier. Enkele paragrafen in deze handleiding zijn voorzien van symbolen die de volgende betekenis hebben: Dit symbool vindt u bij belangrijke informatie voor de gebruiksveiligheid van uw machine. [. . . ] Na het indrukken van de START/PAUSE-toets, begint het apparaat af te tellen: De resterende tijd (in uren) wordt door het display aangegeven. Het laatste uur wordt de resterende tijd in stappen van 5 minuten aangegeven. Voor SCHLEUDERN (CENTRIFUGEREN) en ABPUMPEN (AFPOMPEN) kan deze optie niet gebruikt worden. Om de uitgestelde tijd te wijzigen of te annuleren drukt u eerst op de START/PAUSEtoets en vervolgens op de START-VORWAHL toets totdat op het display de juiste tijd verschijnt of, als u de uitgestelde tijd wilt annuleren, totdat het teken 0 h verschijnt. Als u de uitgestelde tijd geannuleerd heeft, toont het display de duur van de wascyclus die ingesteld was. Deuropening tijdens de programma afwerking De deur kan alleen geopend worden voordat de machine het water begint te verwarmen (binnen 15, 10 of 5 minuten al naar gelang het ingestelde programma - zie vorige paragraaf). Ook hiervoor moet de machine eerst in de PAUSE-stand gezet worden (door op de START/PAUSE-toets te drukken). Wanneer het betreffende controlelampje op de deur uitgegaan is, kunt u deze opendoen. Als de deur niet open gaat, betekent dit dat de machine aan het verwarmen is of dat het waterniveau in de machine boven de onderste deurrand uitkomt. Dit voorkomt dat bij het openen van de deur, het water over de vloer golft. 12 Controlelampjes Deze lampjes gaan alleen of groepsgewijs branden, afhankelijk van de gekozen functies. Bij een verkeerde keus knipperen ze ongeveer 3 seconden en op het display verschijnt de code Err. 43 NEDERLANDS c) Water afvoer Na een programma dat eindigt met water in de trommel (optie SPÜLSTOP) of het inweekprogramma, op de START/PAUSE-toets drukken om het water te lozen: na het inweken wordt het water slechts afgevoerd, terwijl in de programma's met SPÜLSTOP (spoelstop) de machine centrifugeert. Wijziging van een draaiend programma Om een programma te wijzigen moet u de machine in de PAUSE-stand zetten met behulp van de START/PAUSE-toets. binnen de eerste 15 minuten bij een Koch-/Buntwäsche (kook- of bontwas) programma, binnen 10 minuten voor Pflegeleicht u. Feinwäsche (synthetica en fijne was) en binnen 5 minuten voor wolwas, kunt u de volgende wasfuncties wijzigen: - Wäscheart (type wasgoed) - Temperatur (temperatuur) - SPAR of KURZ (spaar of snelwas) De functie VORWÄSCHE (VOORWAS) kan geannuleerd worden maar kan niet toegevoegd worden wanneer het programma al begonnen is. De functie SCHLEUDERN (centrifugeren) kan gewijzigd worden voordat de machine de eindcentrifugegang begint en de functie WASSER-PLUS (extra spoelgang) kan uitgesloten worden voordat de machine met spoelen begint. Door weer op de START/PAUSE-toets te drukken, hervat de machine het programma. i Adviezen en tips voor het wassen. Was niet te lang opsparen In de eerste plaats adviseren wij u wasgoed niet al te lang op te sparen, in ieder geval niet als het vochtig is want het gaat dan schimmelen en veroorzaakt een muffe geur. Men zegt ook wel dat «het weer er in gekomen is»; weervlekken krijgt u er niet meer uit. 30°C: alhoewel machine-wasbare wol als regel zondermeer op 40°C gewassen mag worden, zult u op het etiket, voorzichtigheidshalve, toch vaak 30°C tegenkomen. Wij adviseren u zich altijd aan de etikettemperatuur te houden. Hoeveel wasgoed in de trommel? Wilt u optimale resultaten bereiken, dan adviseren wij u, naast het kiezen van het juiste programma, ook de maximaal toegestane belading van de trommel niet te overschrijden. Wasgoed droog wegen voor u het in de trommel doet, is erg omslachtig, dus helpen wij u op een andere manier op weg: n Volle belading (maar niet proppen) voor katoen en linnen. n Halfvolle of iets meer dan halfvolle belading voor sterke synthetica en mengsels. Ook zogeheten "kreukherstellende stoffen" vallen onder synthetica. In onderstaande tabel geven wij u een indruk wat wasgoed, bestaande uit katoen en linnen, ongeveer weegt. Voor synthetica, mengsels en fijne was is het onmogelijk om gewichten op te geven, daar deze stoffen zeer verschillend van aard zijn. Voor machine-wasbare wol geven wij doorgaans een maximum van 1 kilogram op, maar feitelijk bedoelen we dat u wol in "ruim sop" moet wassen. [. . . ] Raakt het filter verstopt, dan zal onherroepelijk programmastoring optreden. Plaats een schaaltje onder het filter en schroef het filter linksom los. P0011 P0132 Trek het filter uit het filterhuis. Waterafvoer in noodgevallen Als de machine niet leegpompt (afvoerpomp geblokkeerd of afvoerleiding verstopt) moet u als volgt te werk gaan om het water uit de machine te lozen: n haal de steker uit het stopcontact n draai de waterkraan dicht n wacht (indien nodig) totdat het zeepsop afgekoeld is n plaats een bakje onder het filter om het water op te vangen n draai het filter voorzichtig los zodat het water rustig uit de machine kan stromen. 7. Voorzorgsmaatregelen bij vorst Indien de wasautomaat wordt blootgesteld aan temperaturen onder 0°C moeten enkele voorzorgsmaatregelen worden getroffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FL15INPUT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FL15INPUT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag