Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAVORIT 88012 VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAVORIT 88012 VI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAVORIT 88012 VI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAVORIT 88012 VI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAVORIT 88012 VI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7827 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAVORIT 88012 VI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] Als het programma eenmaal draait, kan de "-functie" MultitabNIET meer veranderd worden. Als u de "Multitab -functie" wilt uitschakelen, moet u eerst het ingestelde programma annuleren en vervolgens de "Multitab -functie" deactiveren. In dat geval moet u opnieuw een programma (inclusief gewenste opties) instellen. Om de functie uit te schakelen nogmaals de Multitab toets indrukken: het controlelampje gaat uit. Druk tegelijkertijd op toetsen B en C , totdat de lampjes van toetsen A , B , en C beginnen te knipperen. Druk op toets B , de lampjes van toetsen A en C gaan uit terwijl het lampje van toets B blijft knipperen. Druk nogmaals op toets B om de instelling te wijzigen, het digitale display geeft de nieuwe instelling aan. Schakel om de bewerking vast te leggen de afwasmachine uit door op de aan-/uit-toets te drukken. Als u besluit weer over te gaan op het gebruik van de standaardafwasmiddelen adviseren wij u: 1. Stel de waterhardheid in op de hoogste stand en laat 1 normaal afwasprogramma, zonder serviesgoed, draaien. Normaal vervuild Gemengd normaal en sterk vervuild 1) De verbruikswaarden zijn bedoeld als richtlijn en zijn afhankelijk van de druk en de temperatuur van het water, maar ook van de variaties in de netspanning en de hoeveelheid serviesgoed. 2) Tijdens het afwasprogramma "Auto" wordt de hoeveelheid vuil op het serviesgoed bepaald door de troebelheid van het water. De programmaduur en het water- en energieverbruik kunnen variëren; dit hangt af van het feit of het apparaat geheel of gedeeltelijk is gevuld en of het servies licht of sterk is vervuild. De temperatuur van het water wordt automatisch ingesteld tussen 45° C en 70° C. Dit is het perfecte dagelijkse programma, speciaal bedoeld voor een gezin bestaande uit 4 personen om alleen het serviesgoed van het ontbijt en het avondeten af te wassen. 5) Voor dit programma hoeft geen afwasmiddel gebruikt te worden Optie beschikbaar bij het geselecteerde afwasprogramma Programma 1 NIGHT CYCLE 2 AUTO 45-70° 3 INTENSIV CARE 70° 4 30 MIN 60° houden 5 ECO 50° 6 1 HOUR 55° Halve lading Ja Nee Ja Nee Ja Nee Selecteer het afwasprogramma en de uitgestelde start met de deur enigszins geopend. De start van het programma of het aftellen voor de uitgestelde start begint pas nadat de deur is gesloten. Controleer of de rekken juist zijn geladen en of de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Druk op een van de programmakeuzetoetsen tot het nummer van het gewenste programma op het digitale display verschijnt (zie de tabel "Wasprogramma's") De lampjes van de programmakeuzetoetsen en het programmanummer gaan knipperen. Als u het programma NIGHT CYCLE in wilt stellen, drukt u op de toets NIGHT CYCLE, het bijbehorende lampje gaat branden. Als u een extra optie wilt instellen, raadpleeg dan de tabel "Wasprogramma's" om er zeker van te zijn dat de optie beschikbaar is bij het gekozen programma. Druk na het kiezen van het programma de toets uitgestelde start in, tot op het display het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. [. . . ] De afvoerslang kan vanaf de afwasmachine naar links of naar rechts lopen. Verzeker u ervan dat de slang niet gebogen is of platgedrukt wordt, aangezien dit de afvoer van water kan vertragen of in de weg staan. De stop mag niet in de afvoer zitten als de machine water aan het afvoeren is, aangezien het water dan weer in de machine terug kan lopen. De totale lengte van de afvoerslang, inclusief een eventueel verlengstuk, mag niet langer zijn dan 4 meter. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAVORIT 88012 VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAVORIT 88012 VI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag