Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAVORIT 87039 I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAVORIT 87039 I. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAVORIT 87039 I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAVORIT 87039 I te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAVORIT 87039 I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3654 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAVORIT 87039 I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren aan nadat u het reservoir heeft bijgevuld. Het indicatielampje gaat aan wanneer het glansmiddel bijgevuld moet worden. 1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaat het bijbehorende indicatielampje niet aan als er een afwasprogramma loopt. Met deze toets kunt u een afwasprogramma of een uitgestelde start die aftelt, annuleren. Blijf op een van deze toetsen drukken tot het controlelampje van het gewenste programma aan gaat. Zie 'Wasprogramma's' voor meer gegevens over de wasprogramma's. Dit vermindert de hoeveelheid geluid met 25% vergeleken met het gewone programma. Het kan voor de nacht worden ingesteld of op tijdstippen dat u een goedkoper energietarief heeft. Druk op deze toets om de multitabfunctie in- of uit te schakelen Zie 'Multitabfunctie'. Gebruik de toets uitgestelde start om het starten van het afwasprogramma met 1 tot 24 uur uit te stellen. Gebruik de functietoetsen voor deze handelingen: · Voor het eerste gebruik · Om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitab-functie aan staat. Het apparaat moet in de instelmodus staan voor deze bewerkingen: · Een afwasprogramma en/of een uitgestelde start selecteren en starten. Het apparaat staat niet in de instelmodus als: ­ slechts één programma-indicatielampje aan gaat. ­ Het display toont de duur van een afwasprogramma of van een uitgestelde start. ­ Het programma of de uitgestelde start moet worden geannuleerd om terug te keren naar de instelmodus. Voor het eerste gebruik Zie de volgende instructies voor elke stap van de procedure: 1. Controleer of het niveau van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Stel het juiste programma in voor het type lading en de mate van vervuiling. Mineralen en zouten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van het apparaat. Mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water). Druk op de functietoetsen B en C en houd deze vast totdat de indicatielampjes boven de functietoetsen A, B en C beginnen te knipperen. Gebruik van zout voor de vaatwasser Wanneer u de waterontharder elektronisch instelt op niveau 1, blijft het zoutcontrolelampje niet branden. [. . . ] Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een cocktailprikker. Reinig de buitenoppervlakken van de machine en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek. Storing Storingscode Mogelijke oorzaak De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag. Zie 'Een wasprogramma selecteren en starten' als u de uitgestelde start wilt annuleren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAVORIT 87039 I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAVORIT 87039 I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag