Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAVORIT 60761

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAVORIT 60761. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAVORIT 60761 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAVORIT 60761 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAVORIT 60761 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4130 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAVORIT 60761

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. [. . . ] Druk op één van de twee programmatoetsen om een wasprogramma te selecteren. Als er een programma is geselecteerd gaat het overeenkomstige programmalampje branden en knippert de programmatijd op het digitale display. Als u het programma EXTRA SILENT in wilt stellen, drukt u op de toets EXTRA SILENT, het bijbehorende lampje gaat branden. Druk na het kiezen van het programma de toets uitgestelde start in, tot op het display het gewenste aantal uren voor het startuitstel verschijnt. De start van het gekozen afwasprogramma kan 1 - 19 uur uitgesteld worden. Sluit de deur; het aftellen gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken. De selectie van het afwasprogramma en de uitgestelde start kan ook plaatsvinden met de deur dicht. Onthoud dat u op deze wijze, als een programmatoets eenmaal is ingedrukt, u nog SLECHTS 3 seconden de gelegenheid hebt om een ander programma of een uitgestelde start te kiezen, waarna het gekozen programma automatisch zal starten. Onderbreek of annuleer een lopend afwasprogramma ALLEEN als het absoluut noodzakelijk is. Een uitgestelde start of een lopend programma annuleren Druk op de RESET-toets tot alle programmalampjes gaan branden. Bij het annuleren van een uitgestelde start wordt ook het ingestelde afwasprogramma geannuleerd. Als er een nieuw afwasprogramma moet worden gekozen, controleer dan of er afwasmiddel in het doseerbakje zit. Druk opnieuw op de Aan-/uit-toets; het programma gaat verder waar het was onderbroken. De afwasmachine stopt automatisch en een geluidssignaal laat u weten dat het programma is afgelopen. Het controlelampje van het zojuist beëindigde programma blijft branden. Het wordt aanbevolen het apparaat uit te schakelen als het wasprogramma is afgelopen. Als dit niet gebeurt, dan gaan alle controlelampjes automatisch na ongeveer 3 minuten na het einde van het programma uit. op het digitale display verschijnt één horizontale streep. Dit helpt om het energieverbruik te verminderen als het apparaat niet uitgeschakeld wordt nadat het programma is afgelopen. Druk op een willekeurige toets (behalve Aan/Uit) en het bedieningspaneel geeft dezelfde situatie weer (controlelampjes en digitaal display) als toen het programma was afgelopen. Open de deur van de afwasmachine, laat hem op een kier staan en wacht een paar minuten voordat u het serviesgoed uit de machine haalt; dit zal dan al enigszins zijn afgekoeld en ook beter zijn gedroogd. Het is daarom raadzaam het serviesgoed eerst te laten afkoelen alvorens de machine uit te ruimen. [. . . ] De afvalwateraansluiting moet zich op een hoogte bevinden van 60 cm vanaf de bodem van de afwasmachine. De afvoerslang kan vanaf de afwasmachine naar links of naar rechts lopen. Verzeker u ervan dat de slang niet gebogen is of platgedrukt wordt, aangezien dit de afvoer van water kan vertragen of in de weg staan. De stop mag niet in de afvoer zitten als de machine water aan het afvoeren is, aangezien het water dan weer in de machine terug kan lopen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAVORIT 60761

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAVORIT 60761 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag