Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAVORIT 44010 VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAVORIT 44010 VI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAVORIT 44010 VI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAVORIT 44010 VI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAVORIT 44010 VI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5123 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAVORIT 44010 VI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 44010 VI Benutzerinformation Notice d'utilisation Gebruiksaanwijzing Geschirrspüler Lave-vaisselle Afwasmachine 2 Inhalt Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben. Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort aufzubewahren. [. . . ] Vérifiez que ces produits de lavage sont appropriés au degré de dureté de l'eau d'alimentation. Cette fonction peut être sélectionnée avec tous les programmes de lavage. Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'alimentation en liquide de rinçage et en sel à partir des bacs respectifs est automatiquement désactivée, de même que les voyants correspondant au sel et au liquide de rinçage. Sélectionnez la fonction "Tout en 1" avant de lancer un programme de lavage. Dès que cette fonction est sélectionnée (le voyant correspondant s'allume), elle restera également activée pour les programmes de lavage suivants. L'utilisation de la fonction "Tout en 1" peut entraîner une modification de la durée du cycle. Une fois que le programme a démarré, la fonction "Tout en 1" NE peut PLUS être modifiée. Si vous souhaitez annuler cette fonction, il vous faudra d'abord annuler la sélection du programme de lavage, puis désactiver la fonction "Tout en 1". Dans ce cas, vous devrez régler à nouveau le programme de lavage (et les options souhaitées). Activation/désactivation de la fonction "Tout en 1" Appuyez sur la touche de la fonction "Tout en 1" : Le voyant correspondant s'allume. Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur la touche de fonction "Tout en 1" : le voyant s'éteint. Si le séchage n'est pas satisfaisant, nous vous suggérons de : 1. Régler le dosage du liquide de rinçage sur la position 2. · L'activation/la désactivation du distributeur de liquide de rinçage est possible uniquement si la fonction "Tout en 1" est activée. Activation/désactivation du distributeur de liquide de rinçage 1. Appuyez simultanément sur les touches B et C, jusqu'à ce que les voyants correspondant aux touches A , B et C commencent à clignoter. Appuyez sur la touche B, les voyants des touches A et C s'éteignent alors que le voyant de la touche B continue de clignoter : le voyant de fin de programme s'allume, indiquant que le distributeur de liquide de rinçage a été activé. Pour modifier un paramètre, appuyez à nouveau sur la touche B jusqu'à ce que le voyant de fin de programme s'éteigne. Programmes de lavage 47 5. Pour mémoriser cette opération, arrêtez le lave-vaisselle en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Si vous souhaitez réutiliser des produits de lavage traditionnels, nous vous recommandons de : 1. Approvisionner à nouveau le réservoir à sel et le distributeur de liquide de rinçage. Régler la position maximale du degré de dureté de l'eau et d'effectuer 1 programme normal sans charger l'appareil. Régler ensuite le degré de dureté de l'eau en fonction de la dureté de l'eau de votre région. [. . . ] Aan een standpijp voorzien van een ventilatieopening, minimale binnendiameter 4 cm. De afvalwateraansluiting moet zich op een hoogte bevinden van 60 cm vanaf de bodem van de afwasmachine. De afvoerslang kan vanaf de afwasmachine naar links of naar rechts lopen. Verzeker u ervan dat de slang niet gebogen is of platgedrukt wordt, aangezien dit de afvoer van water kan vertragen of in de weg staan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAVORIT 44010 VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAVORIT 44010 VI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag