Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV88070VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV88070VI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV88070VI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV88070VI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV88070VI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (773 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV88070VI (724 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV88070VI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 88070 Vi Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 3 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie Uw afwasautomaat heeft het nieuwe spoelsysteem "IMPULSSPOELEN". [. . . ] In het display ziet u de resterende tijd tot de start van het afwasprogramma. Na afloop van de startvertraging begint het afwasprogramma automatisch, het symbool dooft. Starttijdkeuze afbreken: Een geactiveerde starttijdkeuze kan elk moment afgebroken of geannuleerd worden. Het ingestelde spoelprogramma start. Afwasautomaat uitschakelen Aan het einde van het afwasprogramma gaat het puntvormige lichtsignaal onder de apparaatdeur uit. Wanneer de signaaltoon is ingeschakeld, klinkt aan het einde van het afwasprogramma een ca. Als de deur van de afwasautomaat niet wordt geopend, dan wordt het signaal na 3 minuten en na 6 minuten herhaald. Bij veel afwasprogramma's loopt de droogventilator ook na het einde van het programma door. De deur voorzichtig openen, er kan hete damp naar buiten komen. 1 Heet servies is gevoelig voor stoten. 27 Machine leeghalen 3 Het is normaal dat de binnendeur en het vakje voor afwasmiddel vochtig zijn. Daardoor voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op servies in de onderste korf druppelt. · De binnenverlichting van de afwasautomaat is altijd ingeschakeld, als de deur van de afwasautomaat geopend is. Om energie te besparen kunt u na het inruimen/uitruimen van de afwasautomaat, de deur altijd sluiten. Onderhoud en reiniging 1 Geen meubelreinigingsmiddel of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. · De bedieningselementen van de afwasautomaat met een zachte doek en warm, schoon water reinigen. · De vakjes voor reinigingsmiddel, deurafdichting en watertoevoerslang (indien aanwezig) af en toe op vervuiling controleren en eventueel reinigen. Reiniging van de zeven 3 De zeven moeten regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd. Greep ongeveer een kwart slag linksom (A) draaien en het zeefsysteem uitnemen (B). 28 3. Fijne zeef (1) aan het greepoog vastpakken en uit de microfilter (2) trekken. Platte zeef (3) uit de bodem van de afwasautomaat nemen en aan beide zijden grondig reinigen. Zeefsysteem inzetten en door het zo ver mogelijk rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Zonder zeven mag de afwasautomaat onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt. Wat te doen als . . . Taal terugzetten U kunt op elk moment de taal van het display op de oorspronkelijke taal terugzetten. Naast de taal worden tevens de instellingen CONTRAST1 en HELDERHEID teruggezet. Zo vaak de toetscombinatie RESET indrukken, tot de weergave in het display niet meer wijzigt. Indien gewenste de waarde voor CONTRAST1 en HELDERHEID aanpassen; zie hoofdstuk "Basisprincipes van de bediening". Kleine storingen zelf oplossen Bij storingen knippert het vloer-lichtsignaal. [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV88070VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV88070VI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag