Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV88060IM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV88060IM. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV88060IM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV88060IM te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV88060IM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (750 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV88060IM (811 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV88060IM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 88060 i Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 0 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] Afwasprogramma onderbreken door het openen van de machinedeur Tijdens het openen van de deur kan hete stoom ontsnappen. Het afwasprogramma gaat verder. 1 Afwasprogramma afbreken (RESET) 0 1. Druk de functietoetsen 1 en 2 gelijktijdig in en houd ze ingedrukt. De programma-indicatie van het lopende afwasprogramma knippert enkele seconden en gaat dan uit. Het afwasprogramma is afgebroken. 3 Door het uitschakelen van de afwasautomaat wordt het gekozen programma alleen maar onderbroken, niet afgebroken. Na het weer inschakelen gaat het afwasprogramma door. Extra functie 3 in 1 Uw apparaat is uitgerust met een speciale extra functie waardoor 3-in1 afwasmiddeltabletten optimaal kunnen worden gebruikt en het toevoegen van glansmiddel en afwaszout overbodig wordt. Deze extra functie kan in combinatie met alle afwasprogramma's worden gekozen. Plaats de 3-in-1 afwasmiddeltabletten in het reservoir voor afwasmiddel. ­ Er wordt niet langer afwaszout en glansmiddel toegevoegd vanuit de respectievelijke reservoirs. Door op de toets 3 in 1 te drukken wordt de extra functie in- of uitgeschakeld. 31 Gebruiksaanwijzing De indicatie 3 in 1 geeft de actuele instelling aan: Indicatie 3 in 1 brandt Indicatie 3 in 1 brandt niet Extra functie ingeschakeld Extra functie uitgeschakeld (Instelling vanaf de fabriek). 5. Druk op de programmatoets voor het gewenste programma (zie "Programmatabel"). Na de start van het afwasprogramma kan de extra functie niet meer worden gewijzigd. In dit geval moet het afwasprogramma worden afgebroken door middel van RESET en vervolgens opnieuw worden gekozen. 3 3 3 Wanneer de extra functie is geselecteerd, blijft de extra functie voor alle verdere afwasprogramma's ingeschakeld totdat de extra functie wordt uitgeschakeld doordat opnieuw op de toets wordt gedrukt. De in de programmatabel aangegeven looptijden kunnen veranderen bij gebruik van de extra functie. Om van 3-in-1 afwasmiddeltabletten over te stappen op regulier afwasmiddel dient u vooral rekening te houden met de laatste drie punten in het hoofdstuk "Gebruik van 3-in-1 afwasmiddeltabletten". Starttijd instellen of wijzigen Met de starttijdkeuze kunt u bepalen, wanneer een programma binnen de volgende 19 uur dient te starten. De toets starttijdkeuze b zo vaak indrukken, totdat op het multidisplay het aantal uren knippert, waarna het programma beginnen moet. Op het multidisplay knippert kort de tijdsduur van het geselecteerde programma en vervolgens weer de gekozen starttijd. Zodra het aantal uren permanent oplicht, is de starttijdinstelling geactiveerd. Na het verstrijken van het aantal ingestelde uren start het programma automatisch. 32 Gebruiksaanwijzing Starttijdkeuze wijzigen: Zolang het programma nog niet gestart is, kunt u door indrukken van toets STARTTIJDKEUZE de ingestelde starttijd nog wijzigen. Starttijdkeuze wissen: Zolang het programma nog niet gestart is, kunt u de starttijdinstelling wissen. De toets STARTTIJDKEUZE zo vaak indrukken, totdat op het multidisplay de tijdsduur van het geselecteerde programma verschijnt. Programma wijzigen na het instellen van de starttijd: Zolang het programma nog niet gestart is, kunt u door indrukken van een programmatoets een ander programma selecteren. Na enkele seconden licht alleen nog maar de indicatie van het nieuwe programma op. [. . . ] Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV88060IM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV88060IM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag