Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV875I-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV875I-S. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV875I-S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV875I-S te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV875I-S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (908 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV875I-S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met onze service-afdeling. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling, zie hoofdstuk "Adres Klantenservice". Zie ook hoofdstuk "Klantenservice" op de achterzijde van dit boekje. 3 2 3 Uw afwasautomaat heeft het nieuwe spoelsysteem "IMPULSSPOELEN". Om een beter reinigingsresultaat te bereiken, worden bij dit spoelsysteem tijdens een programma het motortoerental en de sproeidruk gevarieerd. [. . . ] Dit reinigingsmiddel werkt al tijdens het voorspoelen. 22 Gebruiksaanwijzing BIO-programma's en compacte reinigingsmiddelen Reinigingsmiddelen voor afwasmachines kunnen aan de hand van hun chemische samenstelling in twee types verdeeld worden: ­ traditionele, alkalische reinigingsmiddelen met bijtende bestanddelen ­ laag-alkalische compacte reinigingsmiddelen met natuurlijke enzymen. 2 BIO-programma's in combinatie met compacte reinigingsmiddelen ontzien het milieu en uw servies, want BIO-programma's zijn speciaal afgestemd op de vuil oplossende eigenschappen van de enzymen in compacte reinigingsmiddelen. Daarom bereiken BIO-programma's in combinatie met compacte reinigingsmiddelen al bij 50°C dezelfde reinigingsresultaten die anders alleen met 65°C-programma's bereikt worden. Bij BIO-programma's wordt het water korte tijd over 50°C verhit, opdat de actieve zuurstof kan werken. Sommige fabrikaten reinigingstabletten lossen zo langzaam op, dat ze in korte programma's niet hun volle reinigingswerking bereiken. Gebruik reinigingstabletten daarom liever bij normale programma's met voorspoelen. 3 Automatische Programma's Bij de AUTOMATISCHE programma's wordt aan de hand van het spoelwater vastgesteld, hoe vuil het servies is. Bij geringe belading en lichte verontreiniging van het servies duren de programmadelen "voorspoelen", "reinigen" en "spoelen" korter en het waterverbruik is lager. Bij volle belading en sterke verontreiniging van het servies duren de programmadelen "voorspoelen", "reinigen" en "spoelen" langer en het waterverbruik is hoger. Daarom kunnen programmaduur, water- en energieverbruik bij AUTOMATISCHE programma's in de genoemde programmadelen variëren (zie programmatabel). Daardoor wordt altijd een optimale reiniging van het ser-vies en laag water- en energieverbruik bereikt. 23 Gebruiksaanwijzing Programma kiezen (programmatabel) Kies aan de hand van deze tabel het geschikte programma: Soort servies bovendien Groot servies en pannen met temperatuurgevoelig servies · normaal tot licht verontreinigd bijzonder geschikt bij gebruik van compacte reinigingsmiddelen · sterk verontreinigd · aangekoekte etensresten, vooral eiwit en zetmeel · normaal verontreinigd · aangekoekte etensresten · sterk tot licht Soort verontreinigd verontreiniging · aangekoekte etensresten Geschikt programma: Programmaverloop 2) ò AUTO 65 °C voorspoelen reinigen tussenspoelen naspoelen drogen ò AUTO BIO 50 °C 1) ò INTENSIEF 70 °C voorspoelen reinigen 2x tussenspoelen naspoelen drogen ò NORMAAL 65 °C voorspoelen reinigen tussenspoelen naspoelen drogen voorspoelen reinigen tussenspoelen naspoelen drogen Verbruikswaarden: 3) duur energie water 1) ò 95-115 min. 1, 1-1, 35 kWh 11, 5-19 liter ò 105-115 minuten 1, 6-1, 8 kWh 17-19 liter ò 89-99 minuten 1, 05-1, 25 kWh 13-15 liter Bij BIO-programma's wordt het water korte tijd over 50°C verhit, opdat de actieve zuurstof kan werken. 2) De verschillende programma-onderdelen klinken niet allemaal hetzelfde, omdat bij sommige onderdelen voor een beter reinigingsresultaat korte tijd krachtiger wordt afgewassen. Starttijd wijzigen: Zolang het programma nog niet begonnen is, kunt u door indrukken van toets STARTTIJD de ingestelde starttijd nog wijzigen. 27 Gebruiksaanwijzing Beladingsherkenning ­ sensorlogic Als u een programma start, terwijl er in de bovenste en/of onderste korf maar weinig servies staat, past een intelligente elektronica de hoeveelheid water en de duur van het programma aan de hoeveelheid servies aan. Bij halve belading (6 standaardcouverts) bespaart u zo'n 2 liter water en 0, 2 kWh stroom. Afwasautomaat uitschakelen Afwasautomaat pas uitschakelen, als het multidisplay "0" als resterende looptijd van het programma aangeeft en in de indicatie van het programmaverloop EINDE gaat branden. Als het akoestische signaal is ingesteld, klinkt 10 seconden lang een zoemer. Alle indicaties gaan uit. 1 Bij het openen van de deur, direct na beëindiging van het programma, kan hete stoom naar buiten komen. Deur voorzichtig openen. Machine leeghalen 3 · Heet servies is zeer gevoelig. · Laat na bëeindiging van het programma het servies nog ca. Zo voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op het servies in de onderste korf druppelt en watervlekken achterlaat. 28 Gebruiksaanwijzing Onderhoud en reiniging 1 In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. · Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken. · Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken. Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove/fijne zeef, microfilter en vlakke zeef. [. . . ] Het hier gegeven voorbeeld van water- en elektrische installatie is slechts een richtlijn, omdat de situatie ter plaatse van opstelling (aanwezige aansluitingen, plaatselijke en algemeen geldende aansluitvoorschriften) maatgevend is. 2 aansluitstukken 45° of recht, uitwendig Ø 19 mm, lengte 30 mm dubbele waterkraan waterafvoer watertoevoer watertoevoer aansluitsnoer waterafvoer elektrische aansluiting aansluitsnoer 41 Adres klantenservice ADRES KLANTENSERVICE Telefon Electrolux Home Products Belgium Consumer services 02/363. 04. 44 ELECTROLUX SERVICE Bergensesteenweg, 719 1502 Lembeek Province de Liège: S. D. E. Rue Gaucet, 26 4020 Liège Telefax 02/363. 04. 00 02/363. 04. 60 04/343. 11. 60 04/343. 47. 68 42 Garantiebepalingen GARANTIEBEPALINGEN WAARBORGVOORWAARDEN 1. WERKING: De waarborg treedt slechts in werking indien de aankoopfaktuur kan voorgelegd worden. TOEPASSING Deze waarborg gaat in op het ogenblik van de levering aan de gebruiker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV875I-S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV875I-S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag