Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV865

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV865. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV865 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV865 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV865 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1401 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV865 (1191 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV865

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met onze service-afdeling. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling, zie hoofdstuk "Adres Klantenservice". Zie ook hoofdstuk "Klantenservice" op de achterzijde van dit boekje. 3 2 3 Uw afwasautomaat heeft het nieuwe spoelsysteem "IMPULSSPOELEN". Om een beter reinigingsresultaat te bereiken, worden bij dit spoelsysteem tijdens een programma het motortoerental en de sproeidruk gevarieerd. [. . . ] Programmatoets van het gewenste programma indrukken (zie "Programmatabel"). De programma-indicatie en de bijbehorende programma-onderdelen gaan branden. In het multidisplay wordt de berekende resterende looptijd van het programma (afhankelijk van de belading van de korven) aangegeven. Bij automatische programma-aanpassing kan door de sturing van de afwasautomaat (hoeveelheid servies, verontreinigingsgraad enz. ) deze telling van de resterende looptijd eventueel worden stilgezet of gecorrigeerd. In de indicatie van het programmaverloop wordt aangegeven met welk deel van het programma de machine bezig is. 3 Als na de programmastart in het multidisplay foutcodes worden aangegeven, moet u hoofdstuk "Wat is er aan de hand, als. . . " lezen. Programma wijzigen/onderbreken/afbreken 3 Wijzig of onderbreek een lopend programma alleen, als dat beslist noodzakelijk is. Na het weer sluiten van de machinedeur wordt de binnengestroomde lucht sterk verhit en verspreid. Daardoor kan water in de kuip terechtkomen en kan eventueel de beveiliging tegen wateroverlast in werking treden. Programma wijzigen Als u binnen 6 seconden na kiezen van het programma het programma wilt wijzigen, drukt u even de toets van het gewenste programma in. Als u op een later tijdstip het programma wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk: 0 1. Na enkele seconden knippert alleen nog de indicatie van het nieuwe programma. Programmatoets loslaten, het nieuwe programma begint. 3 26 Gebruiksaanwijzing Programma onderbreken door de machinedeur te openen Bij het openen van de deur kan hete stoom naar buiten komen. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. . . . foutcodes worden aangegeven. · Geeft het multidisplay de foutcode (2 aan of gaat de indicatie WATER, DEUR of SPROEIARM branden, dan kunt u de storing eventueel zelf opheffen. Na opheffen van de storing (2 en de storing met indicatie WATER de toets van het begonnen programma indrukken. Als de foutcode opnieuw wordt aangegeven, moet u contact opnemen met onze service-afdeling. · Bij alle andere aangegeven foutcodes: contact opnemen met onze service-afdeling en opgeven om welke foutcode het gaat. 30 Gebruiksaanwijzing Storing Programma-indicatie van het gekozen programma knippert, de indicatie WATER gaat branden en er klinkt 1 waarschuwingssignaal, dat steeds wordt herhaald: er wordt geen water toegevoerd. Programma-indicatie van het gekozen programma knippert, multidisplay geeft de foutcode (2 aan en er klinken 2 waarschuwingssignalen, die steeds worden herhaald. Multidisplay geeft de foutcode (3 aan en er klinken 3 waarschuwingssignalen, die steeds worden herhaald. Mogelijke oorzaak Oplossing Waterkraan is verstopt of Waterkraan schoonmaken. Zeef (indien aanwezig) in Zeef in de slangkoppeling de slangkoppeling aan de schoonmaken. Sifon schoonmaken. Waterafvoerslang ligt niet goed. Slang controleren en evt. goed leggen. De beveiliging tegen wateroverlast is in werking getreden. Waterkraan dichtdraaien encontact opnemen met onze service-afdeling. Servies en bestek zodanig in de onderste korf zetten, dat de middelste sproeiarm vrij kan draaien. Deur weer sluiten. Tijdens een afwasprogramma gaat regelmatig de indicatie De middelste sproeiarm SPROEIARM branden en is geblokkeerd. [. . . ] b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV865

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV865 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag