Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV86050VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV86050VI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV86050VI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV86050VI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV86050VI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (725 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV86050VI (720 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV86050VI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 86050 VI Volledig geïntegreerde afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 0 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] · Ruim eerst de onderste korf en vervolgens de bovenste korf uit. Hierdoor voorkomt u dat restwater vanuit de bovenste korf op het servies in de onderste korf druppelt en watervlekken achterlaat. Onderhoud en reiniging 1 In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. · Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken. · Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken. 34 Gebruiksaanwijzing Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove/fijne zeef, microfilter en vlakke zeef. de greep van het microfilter het zeefsysteem ontgrendelen en uit de machine nemen. Grove/fijne zeef (1/2) aan het oogje pakken en uit het microfilter (3) trekken. Vlakke zeef (4) uit de kuipbodem nemen en aan beide kanten grondig schoonmaken. 3 7. Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Let erop dat de vlakke zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt. 1 Zonder zeven mag de machine in geen geval gebruikt worden. 35 Gebruiksaanwijzing Wat is er aan de hand, als. . . Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het toestel zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. . . . Foutmeldingen worden weergegeven. Wanneer uw apparaat is uitgerust met een lichtsignaal op de vloer, dan knippert bij alle foutmeldingen een puntvormig lichtsignaal op de vloer. 3 Fouten worden alleen met geluid gemeld wanneer de signaaltoon is ingeschakeld. Als er indicaties knipperen of branden op het bedienings- en indicatiepaneel en/of als u signaaltonen hoort die in de onderstaande tabel zijn beschreven, kunt u de fout eventueel zelf oplossen: Storing Mogelijke oorzaak Waterkraan is verstopt of heeft kalkaanslag Er is 1 kort waarschuwingssignaal te horen, dat doorlopend herhaald wordt, het programmalampje van het gekozen programma knippert, de indicatie voor het einde van het afwasprogramma knippert steeds eenmaal, het controlelampje ^ brandt: er stroomt geen water in de afwasautomaat. Zeefje (indien aanwezig) in de slangaansluiting van de kraan is verstopt. Oplossing Waterkraan reinigen Waterkraan opendraaien. Zeefje in de slangaansluiting reinigen. Druk op de toets van het gestarte afwasprogramma; breek vervolgens het Zeven in de kuipbodem afwasprogramma af met RESET; (zie hoofdstuk: zijn verstopt. (Zie hoofdstuk: Reiniging van de zeef) Watertoevoerslang is niet juist aangelegd. Slangaanleg controleren. 36 Gebruiksaanwijzing Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Sifon reinigen. Er zijn 2 korte waarschuDe sifon is verstopt. wingssignalen te horen, die doorlopend herhaald worden, het programmalampje van het gekozen programma knippert, Waterafvoerslang is niet juist aangelegd. de indicatie voor het einde van het afwasprogramma knippert steeds tweemaal. Er zijn 3 korte waarschuwingssignalen te horen, die doorlopend herhaald worden, de indicatie voor het einde van het afwasprogramma knippert steeds driemaal. Slangaanleg controleren. De beveiliging tegen Waterkraan dichtdraaien en wateroverlast is in wer- contact opnemen met de king getreden. klantenservice. Nadat de fout met 1 of 2 waarschuwingssignalen is opgelost, drukt u op de toets van het gestarte afwasprogramma. Als de fout opnieuw wordt weergegeven, neem dan contact op met de klantenservice. 3 Neem bij alle andere fouten die worden weergegeven contact op met de klantenservice en vermeld de foutindicatie (zie hoofdstuk Klantenservice). 37 Gebruiksaanwijzing . . . er problemen zijn bij het gebruik van de afwasautomaat. Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De machinedeur is niet goed Deur sluiten. [. . . ] Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV86050VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV86050VI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag