Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV85450VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV85450VI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV85450VI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV85450VI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV85450VI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (353 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV85450VI (341 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV85450VI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 51 4 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste keer gebruiken · Volg de "Opstel- en aansluitaanwijzing" op. Gebruik volgens de voorschriften · De afwasautomaat is alleen bestemd voor het afwassen van huishoudservies. · Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de afwasautomaat zijn niet toegestaan. · Alleen speciaal zout, afwasmiddel en glansmiddel gebruiken dat voor afwasautomaten voor huishoudelijk gebruik bestemd is. Explosiegevaar! Veiligheid voor kinderen · Verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen houden. [. . . ] Bodem-sproeiarm voor het verwijderen uit de vergrendeling omhoog trekken. Bodem-sproeiarm aan het verbindingsstuk bevestigen en vast omlaag drukken, tot het hoorbaar vastklikt. 34 Wat te doen als. . . Kleine storingen zelf oplossen Wanneer de signaaltoon is ingeschakeld, klinkt bij een storing een waarschuwingssignaal. Als tijdens het gebruik een van de volgende foutcodes in de multidisplay wordt aangegeven: ­ Foutcode Å 10 (problemen met de watertoevoer), ­ Foutcode Å 20 (problemen met de waterafvoer), kijk dan in de onderstaande tabel. Druk nadat de storing is opgelost op de toets van het begonnen afwasprogramma. Bij andere foutcodes ("Å " gevolgd door een getal): ­ Afwasprogramma onderbreken. Als de storing nogmaals wordt aangegeven neem dan contact op met de service-afdeling en noem de foutcode. Storing Mogelijke oorzaak De kraan is verkalkt of is defect. Er klinkt 1 kort waarschuwingssignaal, dat voortdurend wordt herhaald. Programma-indicatie van het gekozen afwasprogramma knippert: Controle-indicatie brandt: het multidisplay geeft de foutcode Å 10 aan: (problemen met de watertoevoer) De kraan is gesloten. Breek het programma af (zie hoofdstuk: Vaatwasprogramma starten), reinig de zeven (zie hoofdstuk: Reiniging van de zeven). Start vervolgens het vaatwasprogramma opnieuw. De zeven in de kuipbodem zijn verstopt. Watertoevoerslang ligt niet De ligging van de slang congoed. troleren. 35 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De sifon reinigen. Er klinken 2 korte waar- De sifon is verstopt. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Als u het apparaat afdankt dient de stekker uit het stopcontact getrokken te worden. Het slot van de deur onklaar maken zodat de deur niet meer gesloten kan worden. Daardoor kunnen kinderen zich niet insluiten en zo in levensgevaar komen. 2 W 1 38 Technische gegevens Capaciteit: Toegestane waterdruk: Elektrische aansluiting: Totale vermogen 12 standaardcouverts inclusief dienbestek 1-10 bar (=10-100 N/cm2 = 0, 1-1, 0 MPa) 230 V, 10 A, zie ook het typeplaatje aan de rechterbinnenzijde van de deur van de afwasautomaat. 2250 W Geïntegreerde en inbouw-afwasautomaten Afmetingen: max. gewicht: 820 - 880 x 596 x 570 (H x B x D in mm) 50 kg 5 Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG ­ 93/68/EEG van 22. 07. 93 CE-markeringsrichtlijn 39 Aanwijzingen voor testinstituten De test volgens EN 60704 moet bij een volle belading met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd. De testen volgens EN 50242 moeten met een volledig gevuld zoutvakje van de waterontharder, met een volledig gevuld vakje voor glansmiddel en met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd. Volle belading: Halve belading: 12 standaardcouverts 6 standaardcouverts incl dienbeincl. dienbestek stek, steeds de 2e plaats vrijlaten Dosering van het afwasmiddel: Instelling van het glansmiddel: Bovenste korf *) 5 g + 25 g (type B) 4 (type III) 20 g (type B) 4 (type III) Voorbeelden voor het beladen van de afwasautomaat: *) Eventueel de aan de linkerkant beschikbare kopjesrekken evenals de eventueel beschikbare bestekhouder verwijderen. 40 Onderste korf met bestekkorf *) Bestekkorf *) Eventueel de aan de linkerkant beschikbare kopjesrekken evenals de eventueel beschikbare bierglashouder verwijderen. 41 Opstel- en aansluitaanwijzing 1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie · De afwasautomaat alleen staand transporteren omdat anders zout water uit de machine kan lopen. · Voor de ingebruikname de afwasautomaat op transportschade controleren. [. . . ] Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik 6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: · chemische en elektrochemische inwerking van water, · abnormale milieuomstandigheden in het algemeen · voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden · contact met agressieve stoffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV85450VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV85450VI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag