Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV85060VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV85060VI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV85060VI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV85060VI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV85060VI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (730 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV85060VI (829 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV85060VI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 85060 VI Volledig geïntegreerde afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 0 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] De indicatie van het reeds gekozen afwasprogramma gaat vervolgens knipperen. Na enkele seconden brandt alleen de indicatie van het nieuwe afwasprogramma nog. Na het verstrijken van de ingestelde uren start het afwasprogramma automatisch. 32 Gebruiksaanwijzing Beladingsherkenning ­ sensorlogic Als u een programma start, terwijl er in de bovenste en/of onderste korf maar weinig servies staat, past een intelligente elektronica de hoeveelheid water en de duur van het programma aan de hoeveelheid servies aan. Bij halve belading (6 standaardcouverts) bespaart u zo'n 2 liter water en 0, 2 kWh stroom. De afwasautomaat uitschakelen Aan het einde van het spoelprogramma dooft het puntvormige lichtsignaal bij de vloer onder de deur. Als het akoestisch signaal is ingeschakeld, is aan het einde van het spoelprogramma als extra een 15 seconden durend, ononderbroken signaal te horen. Bij het openen van de deur, direct na afloop van het programma, kan hete damp uittreden. Als de afwasautomaat niet wordt uitgeschakeld, dan wordt het signaal na 3 minuten en na 6 minuten herhaald. 1 De vaat uitruimen. 3 · Hete vaat is gevoelig voor stoten. 15 minuten in de afwasautomaat staan zodat het beter kan drogen en afkoelen. Daardoor voorkomt u dat het restwater van de bovenste korf op de vaat in de onderste korf druppelt en watervlekken achterlaat. 33 Gebruiksaanwijzing Onderhoud en reiniging 1 In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. · Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken. · Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken. Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove/fijne zeef, microfilter en vlakke zeef. de greep van het microfilter het zeefsysteem ontgrendelen en uit de machine nemen. Grove/fijne zeef (1/2) aan het oogje pakken en uit het microfilter (3) trekken. Vlakke zeef (4) uit de kuipbodem nemen en aan beide kanten grondig schoonmaken. 3 34 Gebruiksaanwijzing 7. Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Let erop dat de vlakke zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt. 1 Zonder zeven mag de machine in geen geval gebruikt worden. 35 Gebruiksaanwijzing Wat is er aan de hand, als. . . Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het toestel zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. . . . storingsmeldingen worden aangegeven. Wanneer uw apparaat is uitgerust met een lichtsignaal op de vloer, dan knippert bij alle foutmeldingen een puntvormig lichtsignaal op de vloer. 3 Storingen worden alleen akoestisch gemeld wanneer de signaaltoon is ingeschakeld. Als er indicaties knipperen of branden op het bedienings- en indicatiepaneel en/of als u signaaltonen hoort die in de onderstaande tabel zijn beschreven, kunt u de fout eventueel zelf oplossen: Storing Mogelijke oorzaak De waterkraan is verstopt of verkalkt. Er is 1 kort waarschuwingssignaal te horen, dat doorlopend herhaald wordt, het programmalampje van het gekozen programma knippert: het controlelampje ^ brandt: het multidisplay geeft storingscode Å 10 aan: er stroomt geen water in de afwasautomaat. [. . . ] 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV85060VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV85060VI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag