Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5060I-S ML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5060I-S ML. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV5060I-S ML handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5060I-S ML te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV5060I-S ML : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2011 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV5060I-S ML

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met onze service-afdeling. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling, zie hoofdstuk "Adres Klantenservice". Zie ook hoofdstuk "Klantenservice" op de achterzijde van dit boekje. 3 2 3 Uw afwasautomaat heeft het nieuwe spoelsysteem "IMPULSSPOELEN". Om een beter reinigingsresultaat te bereiken, worden bij dit spoelsysteem tijdens een programma het motortoerental en de sproeidruk gevarieerd. [. . . ] Het reservoir voor reinigingsmiddel bevindt zich aan de binnenzijde van de deur. Als doseerhulpje dienen de markeringslijnen: "MIN" komt overeen met ca. Deksel dichtdrukken, tot de sluiting inklikt. X: MA N: MI 3 Bij zeer sterk verontreinigd servies bovendien reinigingsmiddel in het vakje in het deksel (2) doseren. Dit reinigingsmiddel werkt al tijdens het voorspoelen. 21 Gebruiksaanwijzing BIO-programma's en compacte reinigingsmiddelen Reinigingsmiddelen voor afwasmachines kunnen aan de hand van hun chemische samenstelling in twee types verdeeld worden: ­ traditionele, alkalische reinigingsmiddelen met bijtende bestanddelen ­ laag-alkalische compacte reinigingsmiddelen met natuurlijke enzymen. 2 BIO-programma's in combinatie met compacte reinigingsmiddelen ontzien het milieu en uw servies, want BIO-programma's zijn speciaal afgestemd op de vuil oplossende eigenschappen van de enzymen in compacte reinigingsmiddelen. Daarom bereiken BIO-programma's in combinatie met compacte reinigingsmiddelen al bij 50°C dezelfde reinigingsresultaten die anders alleen met 65°C-programma's bereikt worden. Bij BIO-programma's wordt het water korte tijd over 50°C verhit, opdat de actieve zuurstof kan werken. Sommige fabrikaten reinigingstabletten lossen zo langzaam op, dat ze in korte programma's niet hun volle reinigingswerking bereiken. Gebruik reinigingstabletten daarom liever bij normale programma's met voorspoelen. 3 22 Gebruiksaanwijzing Programma kiezen (programmatabel) Kies aan de hand van deze tabel het geschikte programma: Soort servies bovendien Groot servies en pannen met temperatuurgevoelig servies Klein servies Alle soorten servies met teer glaswerk - · sterk · normaal · normaal · licht Soort ververontreinigd verontreinigd verontreinigd verontreinigd ontreiniging · aangekoekte etensresten, vooral eiwit en zetmeel · aangekoekte etensresten bijzonder geschikt bij gebruik van compacte reinigingsmiddelen Gebruikt servies, dat in de machine wordt verzameld en pas later afgewassen. Geschikt programma: INTENSIEF NORMAAL NORMAAL BIO QUICK a7 Programma- voorspoelen reinigen verloop 2) d6 dQ 1) 4) voorspoelen reinigen tussenspoelen naspoelen drogen ]5 reinigen tussenspoelen naspoelen - VOORSPOELEN A voorspoelen - voorspoelen reinigen 2 x tussenspoe- tussenspoelen len naspoelen naspoelen drogen drogen Verbruikswaarden: 3) duur energie water 1) 2) 3) 4) 100 ­ 110 min. 89 ­ 99 min. 110 - 120 min. 30 min. 10 min. < 0, 1 kWh 4 liter 1, 45 ­ 1, 65 kWh 1, 15 ­ 1, 35 kWh 0, 85 - 1, 05 kWh 0, 85 kWh 18 ­ 20 liter 14 - 16 liter 14 - 16 liter 12 liter Bij BIO-programma's wordt het water korte tijd over 50°C verhit, opdat de actieve zuurstof kan werken. De verschillende programma-onderdelen klinken niet allemaal hetzelfde, omdat bij sommige onderdelen voor een beter reinigingsresultaat korte tijd krachtiger wordt afgewassen. Testprogramma 23 Gebruiksaanwijzing Afwasprogramma starten 0 1. · Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken. · Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken. 26 Gebruiksaanwijzing Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove/fijne zeef, microfilter en vlakke zeef. de greep van het microfilter het zeefsysteem ontgrendelen en uit de machine nemen. Grove/fijne zeef (1) aan het oogje pakken en uit het microfilter (2) trekken. Vlakke zeef (3) uit de kuipbodem nemen en aan beide kanten grondig schoonmaken. 3 7. Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Let erop dat de vlakke zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt. 1 Zonder zeven mag de machine in geen geval gebruikt worden. 27 Gebruiksaanwijzing Wat is er aan de hand, als. . . Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het toestel zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. . . . foutcodes worden aangegeven. · Knippert de programma-indicatie van het gekozen programma en geeft het multidisplay de foutcode (1 of (2 aan, dan kunt u de storing eventueel zelf opheffen. Na opheffen van de storing de toets van het begonnen programma indrukken. [. . . ] aardlekschakelaar) met een contactopening van > 3 mm van het net worden gescheiden. 37 Opstel- en aansluitaanwijzing Aansluittechniek Toevoer- en afvoerslang en aansluitsnoer moeten aan de zijkant van de machine worden aangesloten, omdat daarvoor achter het toestel geen plaats is. Het hier gegeven voorbeeld van water- en elektrische installatie is slechts een richtlijn, omdat de situatie ter plaatse van opstelling (aanwezige aansluitingen, plaatselijke en algemeen geldende aansluitvoorschriften) maatgevend is. 2 aansluitstukken 45° of recht, uitwendig Ø 19 mm, lengte 30 mm dubbele waterkraan waterafvoer watertoevoer watertoevoer aansluitsnoer waterafvoer elektrische aansluiting aansluitsnoer 38 Adres klantenservice ADRES KLANTENSERVICE Telefon Electrolux Home Products Belgium Consumer services 02/363. 04. 44 ELECTROLUX SERVICE Bergensesteenweg, 719 1502 Lembeek Province de Liège: S. D. E. Rue Gaucet, 26 4020 Liège Telefax 02/363. 04. 00 02/363. 04. 60 04/343. 11. 60 04/343. 47. 68 39 Garantiebepalingen GARANTIEBEPALINGEN WAARBORGVOORWAARDEN 1. WERKING: De waarborg treedt slechts in werking indien de aankoopfaktuur kan voorgelegd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV5060I-S ML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV5060I-S ML zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag