Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5060I-B ML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5060I-B ML. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV5060I-B ML handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5060I-B ML te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV5060I-B ML : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2011 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV5060I-B ML

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Om een betere reiniging van het servies te bereiken, worden bij dit spoelsysteem tijdens een afwasprogramma het toerental van de motor en de sproeidruk gevarieerd. Daarom varieert tevens het geluidsniveau van het lopende afwasprogramma. 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste ingebruikname · Volg de "Opstel- en aansluitaanwijzing" op. Gebruik volgens de voorschriften · De afwasautomaat is alleen bestemd voor het afwassen van huishoudservies. · Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de afwasautomaat zijn niet toegestaan. [. . . ] Nadat de fout die in een ritme van 1 of 2 korte knippersignalen wordt weergegeven in de indicatie voor het programma-einde is opgelost, drukt u op de toets van het reeds gestarte programma. Wanneer de fout opnieuw wordt weergegeven en bij alle andere foutindicaties dient u contact op te nemen met de klantenservice om de fout te melden. 24 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De waterkraan is verstopt of Waterkraan reinigen. De programma-indicatie van het gekozen programma knippert, de indicatie voor het einde van het programmma knippert in het ritme van 1 kort lichtsignaal met daartussen een pauze van ca. 3 seconden: (Problemen met de watertoevoer) Waterkraan opendraaien. Zeef (indien aanwezig) in de Zeef in de slangkoppeslangkoppeling van de kraan ling reinigen. Druk op de toets van het gestarte afwasprogramma; breek aansluitend het programma af (zie hoofdstuk: Programma starten); zeven reinigen (zie hoofdstuk: Reinigen van de zeven). Sifon reinigen. Zeven in de kuipbodem zijn verstopt. Watertoevoerslang ligt niet goed. het gekozen programma knippert, de indicatie voor het einde van het programmma knip- Waterafvoerslang ligt niet pert in het ritme van 2 kor- goed. De indicatie voor het einde van het programmma knip- De beveiliging tegen wapert in het ritme van 3 kor- teroverlast is in werking gete, opeenvolgende treden. De stekker zit niet in het stopcontact. Positie van de slang controleren. Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de klantenservice. De stekker in het stopcontact steken. Het programma start niet. De zekering in de huisinstalDe zekering vervangen. Als het servies direct afgewassen moet worden, de starttijdkeuze uitschakelen. 25 Storing Mogelijke oorzaak De kuip is van roestvrij staal. · Bij vaste aansluiting: een vaste aansluiting mag alleen door een erkende elektro-vakman worden uitgevoerd. · Controleer vóór de ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven netspanning en stroomsoort met de netspanning en stroomsoort op de opstellingsplaats overeenkomen. De vereiste elektrische zekering is eveneens op het typeplaatje aangegeven. · Meerwegstekkers/-verbindingen en verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt. · Het aansluitsnoer van de afwasautomaat mag alleen door de serviceafdeling of een erkend vakman worden vervangen. · Een toevoerslang met veiligheidsventiel mag alleen door de serviceafdeling worden vervangen. 30 Opstellen van de afwasautomaat · De afwasautomaat dient op een vaste vloer opgesteld te worden, stabiel en horizontaal te staan en in alle richtingen uitgelijnd te worden. · Om oneffenheden in de vloer te compenseren en de apparaathoogte t. o. v. andere meubels aan te passen, kunnen de schroefvoeten met een schroevendraaier worden uitgedraaid. · Afvoerslang, toevoerslang en aansluitsnoer moeten binnen de sokkeluitsparing achter vrij beweeglijk liggen opdat ze niet afgeklemd of platgedrukt worden. · De afwasautomaat moet bovendien aan het doorlopende keukenwerkblad of de aangrenzende meubels vastgeschroefd zijn. Deze maatregel is absoluut noodzakelijk opdat de kiepveiligheid volgens VDEvoorschrift gegarandeerd is. Vrijstaande apparaten 1 Wanneer de afwasautomaat direct naast een fornuis wordt geplaatst, moet tussen het fornuis en de afwasautomaat een warmte-isolerende, onbrandbare plaat (aan de zijde van het fornuis bekleed met aluminiumfolie) vlak tegen de bovenzijde van het werkblad (diepte 57, 5 cm) worden aangebracht. [. . . ] Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd. b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV5060I-B ML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV5060I-B ML zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag