Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5050I-WML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5050I-WML. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV5050I-WML handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5050I-WML te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV5050I-WML : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3383 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV5050I-WML

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met onze service-afdeling. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling, zie hoofdstuk "Adres Klantenservice". Zie ook hoofdstuk "Klantenservice" op de achterzijde van dit boekje. 3 2 3 Uw afwasautomaat heeft het nieuwe spoelsysteem "IMPULSSPOELEN". Om een beter reinigingsresultaat te bereiken, worden bij dit spoelsysteem tijdens een programma het motortoerental en de sproeidruk gevarieerd. [. . . ] De verschillende programma-onderdelen klinken niet allemaal hetzelfde, omdat bij sommige onderdelen voor een beter reinigingsresultaat korte tijd krachtiger wordt afgewassen. Is de hardheidsgraad Elektronisch 10 ingesteld, kan het programma iets langer duren. 27 Gebruiksaanwijzing Afwasprogramma starten 0 1. Controleer of het servies en het bestek zodanig zijn geplaatst, dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Druk de toets voor het gewenste programma in (zie "Programmatabel"). In het multidisplay wordt de te verwachten resterende looptijd voor het programma zichtbaar. Na ongeveer 3 seconden begint het gekozen afwasprogramma. 3 3 De nog resterende looptijd in het multidisplay wordt tijdens het afwasprogramma aangepast aan de hoeveelheid afwas, de vervuilingsgraad, enz. Indien na de programmastart in het multidisplay storingsmeldingen worden getoond, zie dan hoofdstuk "Wat te doen, als. . . ". Afwasprogramma veranderen/onderbreken/afbreken 3 Verander of onderbreek een lopend afwasprogramma alleen als dat echt nodig is. Na het weer sluiten van het apparaat wordt de binnengestroomde lucht sterk verhit en zet uit. Daardoor kan water in de kuip dringen en eventueel de beveiliging tegen wateroverlast in werking stellen. Afwasprogramma veranderen Wilt u binnen de eerste 3 seconden na de programmakeuze het afwasprogramma veranderen, druk dan kort de toets van het nieuwe afwasprogramma in. Wilt u op een later tijdstip het afwasprogramma veranderen, ga dan als volgt te werk: 0 1. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove/fijne zeef, microfilter en vlakke zeef. de greep van het microfilter het zeefsysteem ontgrendelen en uit de machine nemen. Grove/fijne zeef (1) aan het oogje pakken en uit het microfilter (2) trekken. Vlakke zeef (3) uit de kuipbodem nemen en aan beide kanten grondig schoonmaken. 3 7. Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Let erop dat de vlakke zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt. 1 Zonder zeven mag de machine in geen geval gebruikt worden. 32 Gebruiksaanwijzing Wat is er aan de hand, als. . . Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het toestel zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. . . . storingsmeldingen worden aangegeven Als op het bedieningspaneel indicaties, die in de navolgende tabel zijn beschreven, knipperen of oplichten, dan kunt u de storingen misschien zelf verhelpen. Storing Mogelijke oorzaken De kraan is verstopt of verkalkt. Kraan openen. De programma-indicatie van het gekozen afwasprogramma knippert, Het multidisplay toont de storingscode Å 10: er stroomt geen water in de afwasautomaat. Zeef (indien aanwezig) in de Zeef in de slangverbinslangverbinding van de ding reinigen. Breek aansluitend het programma af met RESET (zie hoofdstuk: Afwasprogramma starten); reinig de zeven (zie hoofdstuk Zeven reinigen). Ligging van de slang controleren. Zeven in de bodem van de spoelruimte zijn verstopt. Watertoevoerslang ligt niet goed. [. . . ] Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV5050I-WML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV5050I-WML zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag