Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5050I-M ML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5050I-M ML. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV5050I-M ML handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5050I-M ML te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV5050I-M ML : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3383 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV5050I-M ML

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met onze service-afdeling. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling, zie hoofdstuk "Adres Klantenservice". Zie ook hoofdstuk "Klantenservice" op de achterzijde van dit boekje. 3 2 3 Uw afwasautomaat heeft het nieuwe spoelsysteem "IMPULSSPOELEN". Om een beter reinigingsresultaat te bereiken, worden bij dit spoelsysteem tijdens een programma het motortoerental en de sproeidruk gevarieerd. [. . . ] Zo voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op het servies in de onderste korf druppelt en watervlekken achterlaat. Onderhoud en reiniging 1 In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. · Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken. · Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken. 25 Gebruiksaanwijzing Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove/fijne zeef, microfilter en vlakke zeef. de greep van het microfilter het zeefsysteem ontgrendelen en uit de machine nemen. Grove/fijne zeef (1) aan het oogje pakken en uit het microfilter (2) trekken. Vlakke zeef (3) uit de kuipbodem nemen en aan beide kanten grondig schoonmaken. 3 7. Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Let erop dat de vlakke zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt. 1 Zonder zeven mag de machine in geen geval gebruikt worden. 26 Gebruiksaanwijzing Wat is er aan de hand, als. . . Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het toestel zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. . . . foutcodes worden aangegeven. · Knippert de programma-indicatie van het gekozen programma en geeft het multidisplay de foutcode (1 of (2 aan, dan kunt u de storing eventueel zelf opheffen. dienbestek Dosering reinigingsmiddel: 5 g + 25 g (type B) Halve belading: 6 standaardcouverts incl. dienbestek, elke tweede plek vrijlaten 20 g (type B) 4 (type III) Glansmiddelinstelling: 4 (type III) Beladingsvoorbeelden: bovenste korf onderste korf met bestekkorf bestekkorf 30 Opstel- en aansluitaanwijzing OPSTEL- EN AANSLUITAANWIJZING LOpstellen van de afwasautomaat · De afwasautomaat moet stabiel en waterpas op een vlakke vloer worden opgesteld. · Schroefvoeten met de schroefsleutel uitdraaien om oneffenheden in de vloer te compenseren en de hoogte van het apparaat aan andere meubelen aan te passen : ­ met een schroevendraaier · Bij onderbouw- en integreerbare en volledig integreerbare afwasautomaten moeten de voeten met een schroevendraaier vooraan aan het toestel afgesteld worden. · Afvoerslang, toevoerslang en aansluitsnoer moeten binnen de sokkeluitsparing achter vrij beweeglijk liggen, opdat de slangen en het snoer niet geknikt of platgedrukt worden. · De afwasautomaat moet bovendien vast aan het doorlopende werkblad of aan de meubelen ernaast geschroefd worden. Deze maatregel is absoluut noodzakelijk, opdat de volgens de voorschriften vereiste kiepveiligheid gewaarborgd is. 31 Opstel- en aansluitaanwijzing · Afhankelijk van de bouwvorm moeten de afwasautomaten als volgt worden opgesteld: Geïntegreerde afwasautomaten (zie meegeleverd montagesjabloon) 3 De apparaatdeur kan worden voorzien van een decorplaat met de volgende afmetingen: breedte: dikte: 591 ­ 594 mm 16 ­ 24 mm hoogte: afhankelijk van ­ nishoogte ­ sokkelhoogte (variabel) ­ aanpassing aan keukenmeubelen naast de afwasautomaat De precieze hoogtemaat moet op de plek van opstelling van de keukenmeubelen gemeten worden. 8 kg 1 Als de decorplaat langer dan 600 mm is, kan de apparaatdeur niet geheel geopend worden (de decorplaat stoot tegen de sokkel). In dat geval moet de sokkel uitgezaagd worden (zie montagesjabloon) of moet de montageset voor extra lange deuren BLT 60 gebruikt worden. 911 239 008. Onderbouw-afwasautomaten (zie meegeleverde montage-aanwijzing) Vrijstaande apparaten 1 ·kunnen zonder extra bevestiging worden opgesteld. Als de afwasautomaat direct naast een gas- of kolenfornuis wordt opgesteld, moet tussen fornuis en afwasautomaat een warmte-isolerende, niet brandbare plaat vlak tegen de bovenkant van het werkblad (diepte 57, 5 cm) worden aangebracht. Deze plaat moet aan de kant van het fornuis van aluminiumfolie voorzien zijn. 32 Opstel- en aansluitaanwijzing · Als de afwasautomaat onder een werkblad moet worden ingebouwd, moet het originele bovenblad van het apparaat als volgt worden verwijderd: ­ Schroeven (1) uit de hoekstukken aan de achterzijde draaien. [. . . ] Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden. c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV5050I-M ML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV5050I-M ML zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag