Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5050I-DML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5050I-DML. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV5050I-DML handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5050I-DML te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV5050I-DML : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3383 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV5050I-DML

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit teken begeleidt u stap voor stap bij de bediening van het toestel. Na dit teken krijgt u aanvullende informatie over de bediening en de toepassing van het toestel. de rendabele en mi lieuvriendelijke toepassing van het toestel zijn met een klaverblad gekenmerkt. Voor eventueel ontstane storingen vindt U in de ge bruiksaanwijzing aanwijzingen om deze zelf te verhel pen, zie Hoofdstuk "Hulp bij storingen. Dit toestel voldoet aan de EG-richtlijnen 73/23/EEG, 90/683/EEG, 89/336/EEG, 93/68/EEG 28 Inhoud Veiligheidsvoorschriften . [. . . ] - Stel direct het programma "voorspoelen" in, om eventuele zoutresten weg te spoelen. Watertoevoerkapje niet verwijderen en in geen geval reinigingsmiddel doseren. A B Zoutdosering instellen De dosering voor de waterontharder moet op de plaat selijke waterhardheid afgestemd zijn. Bij te lage dose ring kunnen kalkvlekken op servies en bestek achter blijven. Informatie over de waterhardheid in uw woonplaats kunt u vragen bij het waterleidingbedrijf. Bij een waterhardheid beneden 5°dH hoeft geen zout gedoseerd te worden. een geldstuk of een schroevendraaier aan de instelknop tot de pijl op de knop naar het betref fende cijfer (1 tot 5) wijst: De pijl moet naar een cijfer wijzen en de knop moet voelbaar inklikken. Hardheids Waterhard -bereik heid in °dH IV III II I >28 22-28 15-21 8-14 5-7 <5 Stand 5 4 3 2 1 1 geen zout nodig Aantalspoelgangen 10-15 18-22 25-30 30-40 40-60 C 4 3 2 1 5 De eerste afwasbeurt - Stel de eerste keer het intensief-programma in. 35 De korven Voordat u het serviesgoed in de machine zet, moet u grove etensresten verwijderen. De afbeeldingen laten u zien hoe u de machine optimaal kunt beladen. Onderste korf Sterk verontreinigd, groot servies wordt in de onderste korf grondig gereinigd. in de onderste korf plaatsen. Bestekkorf - Messen, vorken en lepels met het heft naar beneden in de bestekkorf zetten, m. u. v. bestek met erg smalle heften dat door de korf heen kan vallen en de sproeiarm blokkeren. - Met het bestekkorfopzetstuk raakt het bestek de oppervlaktes niet meer. Binnen 5 seconden kan een ander programma worden gekozen en bovendien de toets Eco of de toets halve belading ingedrukt worden. Elke keer dat een toets is ingedrukt blijven 5 se conden tijd om eventuele correcties uit te voeren. Ter voorkoming van verbrandingen en schade aan meubels door ontsnappende damp. Halve belading hoofdschakelaar Eco 40 Indicatie van het programma verloop De symbolen in de indicatie geven aan met welk deel van het programma de machine bezig is. voorspoelen reinigen spoelen drogen einde van het programma Resterende looptijd Zodra een programma begint, brandt in het indicatieveld de resterende looptijd in minuten. Deze tijd varieert alnaargelang de belading en de temperatuur van het leidingwater. Als de indicatie langere tijd bij een getal blijft staan of enkele minuten tegelijk overbrugt, is er geen sprake van een storing. Einde van het programma Het oplichten van een "0" op het indicatieveld Startvertraging en het symbool Einde van het Programma op het indicatieveld Programmaverloop geven het einde van het spoelprogramma aan. Veiligheidsvergrendeling Een veiligheidsvergrendeling voorkomt dat de machine na beëindiging van een programma opnieuw gestart wordt. Voordat u een nieuw programma kunt invoeren, moet u de machine uit - en weer inschakelen of de deur openen en weer sluiten. De veiligheidsblokkering is opgeheven zodra in de indicatie van het programmaverloop het symbool einde van het programma brandt. Starttijdkeuze Met de toets voor starttijdkeuze kunt u max. 9 uur van te voren programmeren wanneer het programma moet starten. - Door de toets aan te tippen wordt de starttijd steeds een uur opgeschoven. In het indicatieveld wordt deze tijd in uren en een kleine h aangegeven. 41 U kunt eerst een programma kiezen en daarna de starttijd programmeren, maar ook omge keerd. Als de starttijd wordt geprogrammeerd zonder dat er een programma is ingesteld, gaat de geprogrammeerde tijd na 5 seconden uit. Na het kiezen van een pro gramma moet de starttijd ook binnen 5 seconden wor den ingesteld. Als u een starttijd hebt ingesteld, wordt dat in het indicatieveld door een knipperende punt bij h aangegeven. Na afloop van de ingestelde tijd start de machine het ingestelde programma automatisch. Programmakeuze /starttijd keuze corrigeren of wissen Met de toets STOP kan een lopend programma of de starttijdkeuze worden onderbroken of afgebroken. Onderbreken: - Als u de STOP-toets even aantipt, worden alle programma's onderbroken en het controlelampje knippert. [. . . ] Helpt deze informatie u niet verder, neem dan contact op met de afdeling Klantenservice. De afvoerpomp loopt voortdurend - ook als het toe stel uitgeschakeld is. Eerst de waterkraan dichtdraaien, dan de stekker uit het stopcontact trekken of de zeke ring in de huisinstallatie uitschakelen. - Is de zeef in de slangkoppeling aan de waterkraan misschien verstopt? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV5050I-DML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV5050I-DML zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag