Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5050I-BML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5050I-BML. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV5050I-BML handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5050I-BML te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV5050I-BML : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3383 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV5050I-BML

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met onze service-afdeling. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling, zie hoofdstuk "Adres Klantenservice". Zie ook hoofdstuk "Klantenservice" op de achterzijde van dit boekje. 3 2 3 Uw afwasautomaat heeft het nieuwe spoelsysteem "IMPULSSPOELEN". Om een beter reinigingsresultaat te bereiken, worden bij dit spoelsysteem tijdens een programma het motortoerental en de sproeidruk gevarieerd. [. . . ] Sommige fabrikaten reinigingstabletten lossen zo langzaam op, dat ze in korte programma's niet hun volle reinigingswerking bereiken. Gebruik reinigingstabletten daarom liever bij normale programma's met voorspoelen. 3 23 Gebruiksaanwijzing Programma kiezen (programmatabel) Kies aan de hand van deze tabel het geschikte programma: Soort servies bovendien Groot servies en pannen met temperatuurgevoelig servies Klein servies Alle soorten servies met teer glaswerk - · sterk · normaal · normaal · licht Soort ververontreinigd verontreinigd verontreinigd verontreinigd ontreiniging · aangekoekte etensresten, vooral eiwit en zetmeel · aangekoekte etensresten bijzonder geschikt bij gebruik van compacte reinigingsmiddelen Gebruikt servies, dat in de machine wordt verzameld en pas later afgewassen. ò Geschikt programma: INTENSIVE 70 °C ò NORMAL 65 °C ò NORMAL BIO 50 °C 1) 4) voorspoelen reinigen tussenspoelen naspoelen drogen ò QUICK 50 °C ò VOORSPOELEN A voorspoelen - Programma- voorspoelen reinigen verloop 2) voorspoelen reinigen 2 x tussenspoe- tussenspoelen len naspoelen naspoelen drogen drogen reinigen tussenspoelen naspoelen - Verbruikswaarden: 3) duur energie water 1) 2) 3) 4) ò 110 ­ 120 min. 1, 9 ­ 2, 1 kWh 18 ­ 20 liter ò 89 ­ 99 min. ò 110 ­ 120 min. ò 30 min. ò 10 min. < 0, 1 kWh 4 liter 1, 05 ­ 1, 25 kWh 0, 95 ­ 1, 05 kWh 0, 85 kWh 13 ­ 15 liter 13 ­ 15 liter 11 liter Bij BIO-programma's wordt het water korte tijd over 50°C verhit, opdat de actieve zuurstof kan werken. De verschillende programma-onderdelen klinken niet allemaal hetzelfde, omdat bij sommige onderdelen voor een beter reinigingsresultaat korte tijd krachtiger wordt afgewassen. Testprogramma voor testinstituten. 24 Gebruiksaanwijzing Afwasprogramma starten 0 1. Controleer of servies en bestek zodanig zijn opgesteld, dat de sproeiar- men vrij kunnen draaien. Programmatoets van het gewenste programma indrukken (zie "Programmatabel"). In het multidisplay wordt de berekende resterende looptijd van het programma (afhankelijk van de belading van de korven) aangegeven. Bij automatische programma-aanpassing kan door de sturing van de afwasautomaat (hoeveelheid servies, verontreinigingsgraad enz. ) deze telling van de resterende looptijd eventueel worden stilgezet of gecorrigeerd. 3 Als na de programmastart in het multidisplay foutcodes worden aangegeven, moet u hoofdstuk "Wat is er aan de hand, als. . . " lezen. Programma wijzigen/onderbreken/afbreken 3 Wijzig of onderbreek een lopend programma alleen, als dat beslist noodzakelijk is. Na het weer sluiten van de machinedeur wordt de binnengestroomde lucht sterk verhit en verspreid. Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Let erop dat de vlakke zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt. 1 Zonder zeven mag de machine in geen geval gebruikt worden. 28 Gebruiksaanwijzing Wat is er aan de hand, als. . . Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het toestel zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. . . . foutcodes worden aangegeven. · Knippert de programma-indicatie van het gekozen programma en geeft het multidisplay de foutcode (1 of (2 aan, dan kunt u de storing eventueel zelf opheffen. Na opheffen van de storing de toets van het begonnen programma indrukken. Als de foutcode opnieuw wordt aangegeven, moet u contact opnemen met onze service-afdeling. · Bij alle andere aangegeven foutcodes: contact opnemen met onze service-afdeling en opgeven om welke foutcode het gaat. Storing Multidisplay geeft de foutcode (1 aan. Programma-indicatie van het gekozen programma knippert: er wordt geen water toegevoerd. Zeef (indien aanwezig) in de slangkoppeling aan de waterkraan is ver-stopt. Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met onze service-afdeling. 29 Gebruiksaanwijzing . . . er problemen zijn bij het gebruik van de afwasautomaat. Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De machinedeur is niet goed Deur sluiten. Stekker in het stopcontact steken. Het programma begint Zekering in de huisinstallatie niet. Bij modellen met starttijdAls het servies direct moet keuze: worden afgewassen, starttijd U hebt een starttijd gekozen. [. . . ] Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV5050I-BML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV5050I-BML zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag