Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5050-DML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5050-DML. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV5050-DML handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV5050-DML te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV5050-DML : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4611 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV5050-DML

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 43 3 Gebruiksaanwijzing 1 Veiligheid Voor de eerste keer gebruiken · Volg de "Opstel- en aansluitaanwijzing" op. Gebruik volgens de voorschriften · De afwasautomaat is alleen bestemd voor het afwassen van huishoudservies. · Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de afwasautomaat zijn niet toegestaan. · Alleen speciaal zout, afwasmiddel en glansmiddel gebruiken dat voor afwasautomaten voor huishoudelijk gebruik bestemd is. Explosiegevaar! Veiligheid voor kinderen · Verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen houden. [. . . ] U hebt de mogelijkheid om de sproeiarmen voor het reinigen uit te nemen (zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging"). Op glazen en servies zijn vegen, strepen, melkachtige vlekken of een blauwachtige aanslag zichtbaar. Glascorrosie · Neem contact op met de service-afdeling van de afwasmiddelfabrikant. 28 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Als u het apparaat afdankt dient de stekker uit het stopcontact getrokken te worden. Het slot van de deur onklaar maken zodat de deur niet meer gesloten kan worden. Daardoor kunnen kinderen zich niet insluiten en zo in levensgevaar komen. 2 W 1 Technische gegevens Capaciteit: Toegestane waterdruk: Elektrische aansluiting: Totale vermogen 12 standaardcouverts inclusief dienbestek 1-10 bar (=10-100 N/cm2 = 0, 1-1, 0 MPa) 230 V, 10 A, zie ook het typeplaatje aan de rechterbinnenzijde van de deur van de afwasautomaat 2250 W Afwasautomaat: vrijstaande apparaten Afmetingen: 850 x 598 x 598 (H x B x D in mm) 54 kg 5 Max. De toevoerslang met de slangkoppeling (ISO 228-1:2000) aan een kraan met buitenschroefdraad (¾ inch) aansluiten. De toevoerslang is of van een kunststof of van een metalen aansluitmoer voorzien: ­ De aansluitmoer van de slangkoppeling alleen met de hand aandraaien. Vervolgens visueel op lekken controleren (controleren of de kraan niet druppelt). Opdat de beschikbaarheid van water in de keuken niet wordt beperkt adviseren wij om een extra kraan te installeren. Als u een langere toevoerslang dan de meegeleverde slang nodig hebt, dan de volgende, bij de vakhandel verkrijgbare VDE-goedgekeurde, complete slangsets gebruiken: ­ Slangset "WRflex 100" (E-Nr. : 911 239 034) ­ Slangset "WRflex 200" (E-Nr. : 911 239 035) 35 Waterafvoer 1 Afvoerslang De afvoerslang mag niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld zijn. Aansluiting van de afvoerslang: ­ maximaal toegestane hoogte: 1 meter. ­ minimaal vereiste hoogte: 40 cm boven de onderzijde van het apparaat. Verlengslangen · Verlengslangen zijn via de vakhandel of onze klantenservice te verkrijgen. De binnendiameter van de verlengslang moet 19 mm zijn, opdat de functie van het apparaat niet wordt verstoord. · Verlengslangen mogen maximaal over een lengte van 4 meter horizontaal worden gelegd en de maximaal toegestane hoogte voor de aansluiting van de afvoerslang bedraagt dan 85 cm. Sifonaansluiting · De tuit van de afvoerslang (ø 19 mm) past op alle gangbare sifontypes. [. . . ] Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik 6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: · chemische en elektrochemische inwerking van water, · abnormale milieuomstandigheden in het algemeen · voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden · contact met agressieve stoffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV5050-DML

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV5050-DML zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag