Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV45050IA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV45050IA. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV45050IA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV45050IA te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV45050IA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (707 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV45050IA (710 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV45050IA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie voor de gebruiker Afwasautomaat VA6011AF Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 0 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] De bovenste korf valt nu in de hoogste stand. 23 Gebruiksaanwijzing Reinigingsmiddel doseren 1 Gebruik alleen reinigingsmiddelen voor afwasautomaten. Doseer reinigingsmiddel: ­ Vóór het begin van een programma (niet bij het programma voorspoelen). Reinigingsmiddel wordt tijdens het programma automatisch ingespoeld. Let op de aanwijzingen m. b. t. Het reservoir voor reinigingsmiddel bevindt zich aan de binnenzijde van de deur. Als doseerhulpje dienen de markeringslijnen: "20" komt overeen met ca. Deksel terugklappen en dichtdrukken, tot het dichtklikt. 3 Bij zeer sterk verontreinigd servies bovendien reinigingsmiddel in het extra vakje (2) doseren. Dit reinigingsmiddel werkt al tijdens het voorspoelen. 24 Gebruiksaanwijzing Het gebruik van Gecombineerde afwastabletten. Belangrijke aanwijzingen Er zijn ook afwastabletten, die de functie van afwasmiddel, glansmiddel en zout gecombineerd hebben. Als u gebruikt maakt van dit type afwasmiddel moet u eerst controleren of de hardheid van het leidingwater overeenkomt met de aanwijzingen op de verpakking en/of het middel geschikt is voor gebruik. Als u dit type afwasmiddel gebruikt moeten de instructies van de producent strikt worden opgevolgd. Het afwasmiddel moet in het afwasmiddelenbakje worden gedaan en nergens anders. Wend u tot de producent van het afwasmiddel als de was en droogresultaten slechter zijn dan u gewend bent en leiden tot vlekvorming op bestek en servies (glas). Als u besluit om weer een normaal afwasmiddel te gebruiken, dan raden wij het volgende aan: · vul zowel het zoutreservoir als het glansmiddelreservoir; · stel de waterhardheid in op het maximum en start een normaal afwasprogramma zonder lading in de afwasmachine; · stel de waterhardheid daarna opnieuw in overeenkomstig de hardheid van het leidingwater. 3 Bij klachten die direct verband houden met het gebruik van deze producten, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden! 25 Gebruiksaanwijzing Geconcentreerde afwasmiddelen Machine-afwasmiddelen zijn naar chemische samenstelling in twee groepen onder te verdelen: ­ traditionele alkalische afwasmiddelen met bijtende bestanddelen ­ licht alkalische geconcentreerde afwasmiddelen met natuurlijke enzymen 2 Het gebruik van afwasprogramma's met een temperatuur van 50 °C en geconcentreerde afwasmiddelen is milieuvriendelijk en verlengt de levensduur van het serviesgoed omdat de 50 °C-programma's speciaal ontworpen zijn voor een optimale vuiloplossende werking van de enzymen die geconcentreerde afwasmiddelen bevatten. Met een 50 °C-programma en een geconcentreerd afwasmiddel is het afwasresultaat even goed als met een 65 °C-programma en een normaal afwasmiddel. Gecombineerde afwasmiddelen 3 Gecombineerde afwasmiddelen van verschillende merken, in diverse uitvoeringen, verschillen in oplossnelheid en lossen soms zo langzaam op, dat ze niet goed werken tijdens een programma met een korte tijdsduur. Wij raden u dan ook aan een normaal programma met voorspoelen te kiezen. Bij klachten die direct verband houden met het gebruik van deze producten, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld! 26 Gebruiksaanwijzing Automatische programma's Bij de AUTOMATISCHE programma's wordt aan de hand van de verontreiniging van het spoelwater vastgesteld, hoe sterk het servies verontreinigd is. Bij geringe belading en lichte verontreiniging van het servies duren de programmadelen "voorspoelen", "reinigen" en "tussenspoelen" korter en het waterverbruik is lager. Bij volle belading en sterke verontreiniging van het servies duren de programmadelen "voorspoelen", "reinigen" en "tussenspoelen" langer en het waterverbruik is hoger. Daarom kunnen programmaduur, water- en energieverbruik bij AUTOMATISCHE programma's in de genoemde programmadelen variëren (zie programmatabel). Daardoor wordt altijd een optimale reiniging van het servies bij een laag water- en energieverbruik bereikt. Bij de AUTOMATISCHE programma's wordt, afhankelijk van de mate van verontreiniging van het servies, bovendien de temperatuur van het spoelwater tussen 50 °C en 65 °C automatisch aangepast. 27 Gebruiksaanwijzing Programma kiezen (programmatabel) Kies aan de hand van deze tabel het geschikte programma: 1) Soort servies bovendien Groot servies en pannen Klein servies met teer glaswerk · sterk · sterk · normaal ver- · normaal ver- · licht verontSoort ververontreinigd verontreinigd ontreinigd ontreinigd reinigd ontreiniging · aangekoekte etensresten, vooral eiwit en zetmeel · aangekoekte etensresten bijzonder bijzonder geschikt bij geschikt bij gebruik van gebruik van compacte reini- compacte reinigingsmiddelen. gingsmiddelen. Geschikt programma: ò ò ò ò 4) ò n 2x spoelen naspoelen drogen voorspoelen reinigen spoelen naspoelen drogen voorspoelen reinigen spoelen naspoelen drogen Programma- voorspoelen reinigen verloop 2) voorspoelen reinigen spoelen naspoelen drogen reinigen spoelen naspoelen - Verbruikswaarden: 3) Duur 5) Energie Water 1) ò 110 - 120 min. ò 90 - 100 min. ò 90 - 110 min. ò 130 - 150 min. ò 37 min. 1, 75 - 1, 95 kWh 1, 15 - 1, 35 kWh 1, 10 - 1, 40 kWh 0, 95 - 1, 05 kWh 0, 7 kWh 20 - 22 liter 17 - 19 liter 13 - 20 liter 14 - 16 liter 12 liter 2) 3) 4) 5) Naast de in de tabel genoemde programma's is er het speciale programma voorspoelen i. Met dit programma kunt u gebruikt servies voorspoelen dat in de machine wordt verzameld en pas later afgewassen. [. . . ] · Verlengslangen mogen maximaal 3 meter horizontaal liggen en de maximaal toelaatbare hoogte voor de aansluiting van de afvoerslang bedraagt dan 85 cm. Sifonaansluiting · De tuit van de afvoerslang (Ø 19 mm) past op alle gangbare types sifons. · De afvoerslang moet met de meegeleverde slangklem aan de sifonaansluiting worden bevestigd. Waterafvoer in een gootsteen (alleen mogelijk bij vrijstaande toestellen) Als u de afvoerslang in een gootsteen wilt hangen, moet u een slanghouder gebruiken. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet van de gootsteenrand kan wegglijden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV45050IA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV45050IA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag