Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV443SGA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV443SGA. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV443SGA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV443SGA te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV443SGA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1380 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV443SGA (1349 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV443SGA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Mochten deze aanwijzingen niet voldoende zijn, neem dan contact op met onze service-afdeling. Bij technische problemen kunt u altijd contact opnemen met onze service-afdeling, zie hoofdstuk "Adres Klantenservice". De veiligheid van elektrische toestellen van AEG voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Toch zien wij ons als fabrikant genoodzaakt, u en uw eventuele medegebruikers op het volgende te wijzen: Een beschadigd toestel in geen geval aansluiten. [. . . ] Kunnen ook op de twee rijen spijltjes links in de bovenste korf worden gezet. Doseer reinigingsmiddel: ­ Vóór het begin van een programma (niet bij het programma voorspoelen). Het reservoir voor reinigingsmiddel bevindt zich aan de binnenzijde van de deur. Als doseerhulpje dienen de markeringslijnen: "20" komt overeen met ca. Bij zeer sterk verontreinigd servies bovendien reinigingsmiddel in het extra vakje (2) doseren. Reinigingsmiddelen voor afwasmachines kunnen aan de hand van hun chemische samenstelling in twee types verdeeld worden: ­ traditionele, alkalische reinigingsmiddelen met bijtende bestanddelen ­ laag-alkalische compacte reinigingsmiddelen met natuurlijke enzymen. BIO-programma's in combinatie met compacte reinigingsmiddelen ontzien het milieu en uw servies, want BIO-programma's zijn speciaal afgestemd op de vuil oplossende eigenschappen van de enzymen in compacte reinigingsmiddelen. Daarom bereiken BIO-programma's in combinatie met compacte reinigingsmiddelen al bij 50°C dezelfde reinigingsresultaten die anders alleen met 65°C-programma's bereikt worden. Sommige fabrikaten reinigingstabletten lossen zo langzaam op, dat ze in korte programma's niet hun volle reinigingswerking bereiken. Gebruik reinigingstabletten daarom liever bij normale programma's met voorspoelen. Kies aan de hand van deze tabel het geschikte programma: soort servies bovendien Groot servies en pannen met temperatuurgevoelig servies · Normaal verontreinigd Klein servies met teer glaswerk · Bijzonder geschikt bij gebruik van compacte reinigingsmiddelen Gebruikt servies, dat in de machine wordt verzameld en pas later afgewassen. Deze maatregel is absoluut noodzakelijk, opdat de volgens de voorschriften vereiste kiepveiligheid gewaarborgd is. Als de afwasautomaat later weer als vrijstaand apparaat wordt gebruikt, moet het originele bovenblad van het apparaat weer worden aangebracht. De machine is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen die verhinderen dat spoelwater in het drinkwaternet kan terugstromen en voldoen aan de betreffende watertechnische veiligheidsvoorschriften. Bij meer dan 10 bar waterdruk moet een reduceerventiel worden geïnstalleerd (verkrijgbaar bij de vakhandel) De toevoerslang mag bij het aansluiten niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld zijn. Toevoerslang met de slangkoppeling (DIN 259) aan een waterkraan met buitenschroefdraad (3/4") aansluiten. Om de mogelijkheden om in de keuken water te tappen niet te beperken, adviseren wij u een extra waterkraan te installeren of aan de aanwezige kraan een aftakking te bouwen. Als u een langere toevoerslang nodig hebt, moet u één van de volgende in de handel verkrijgbare VDE-goedgekeurde complete slangsets gebruiken: ­ slangset "WRflex 100" (E-nr. ­ minimaal vereiste hoogte 30 cm boven de onderkant van de machine. verlengslangen · Verlengslangen zijn verkrijgbaar bij de vakhandel of onze service-afdeling. De binnendiameter van de verlengslangen moet 19 mm bedragen, opdat het functioneren van de machine niet gestoord wordt. Verlengslangen mogen maximaal 3 meter horizontaal liggen en de maximaal toelaatbare hoogte voor de aansluiting van de afvoerslang bedraagt dan 85 cm. [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV443SGA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV443SGA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag