Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV44060IW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV44060IW. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV44060IW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV44060IW te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV44060IW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (786 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV44060IW (772 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV44060IW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 44060 i Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Daardoor kunnen kinderen zich niet insluiten en zo in levensgevaar komen. 2 W 1 30 Technische gegevens Capaciteit: Toegestane waterdruk: Elektrische aansluiting: Totale vermogen 12 standaardcouverts inclusief dienbestek 1-10 bar (=10-100 N/cm2 = 0, 1-1, 0 MPa) 230 V, 10 A, zie ook het typeplaatje aan de rechterbinnenzijde van de deur van de afwasautomaat. 2250 W Geïntegreerde en inbouw-afwasautomaten Afmetingen: max. gewicht: 820 - 880 x 596 x 570 (H x B x D in mm) 50 kg 5 Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen: ­ 73/23/EEG van 19. 02. 1973 Laagspanningsrichtlijn ­ 89/336/EEG van 03. 05. 1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG ­ 93/68/EEG van 22. 07. 93 CE-markeringsrichtlijn 31 Aanwijzingen voor testinstituten De test volgens EN 60704 moet bij een volle belading met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd. De testen volgens EN 50242 moeten met een volledig gevuld zoutvakje van de waterontharder, met een volledig gevuld vakje voor glansmiddel en met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd. Volle belading: Halve belading: 12 standaardcouverts 6 standaardcouverts incl dienbeincl. dienbestek stek, steeds de 2e plaats vrijlaten Dosering van het afwasmiddel: Instelling van het glansmiddel: Bovenste korf *) 5 g + 25 g (type B) 4 (type III) 20 g (type B) 4 (type III) Voorbeelden voor het beladen van de afwasautomaat: *) Eventueel de aan de linkerkant beschikbare kopjesrekken evenals de eventueel beschikbare bestekhouder verwijderen. 32 Onderste korf met bestekkorf *) Bestekkorf *) Eventueel de aan de linkerkant beschikbare kopjesrekken evenals de eventueel beschikbare bierglashouder verwijderen. 33 Opstel- en aansluitaanwijzing 1 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie · De afwasautomaat alleen staand transporteren omdat anders zout water uit de machine kan lopen. · Voor de ingebruikname de afwasautomaat op transportschade controleren. · Neem de afwasautomaat nooit in gebruik als het aansluitsnoer, de toe- of afvoerslang beschadigd zijn of als het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel dermate beschadigd zijn dat het apparaat open toegankelijk is. · De stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd randgeaard stopcontact steken. · Bij vaste aansluiting: een vaste aansluiting mag alleen door een erkende elektro-vakman worden uitgevoerd. · Controleer vóór de ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven netspanning en stroomsoort met de netspanning en stroomsoort op de opstellingsplaats overeenkomen. De vereiste elektrische zekering is eveneens op het typeplaatje aangegeven. · Meerwegstekkers en/of -verbindingen en verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt. · Het aansluitsnoer van de afwasautomaat mag alleen door de serviceafdeling of een erkend vakman worden vervangen. · Een toevoerslang met veiligheidsventiel mag alleen door de serviceafdeling worden vervangen. 34 Opstellen van de afwasautomaat · De afwasautomaat dient op een vaste vloer opgesteld te worden, stabiel en horizontaal te staan en in alle richtingen uitgelijnd te worden. · Om oneffenheden in de vloer te compenseren en de apparaathoogte t. o. v. andere meubels aan te passen, kunnen de schroefvoeten met een schroevendraaier worden uitgedraaid. · De achterste apparaatvoeten kunnen met een schroevendraaier aan de voorzijde van het apparaat worden ingesteld (zie montage-aanwijzing). · Afvoerslang, toevoerslang en aansluitsnoer moeten binnen de sokkeluitsparing achter vrij beweeglijk liggen opdat ze niet afgeklemd of platgedrukt worden. · De afwasautomaat moet bovendien aan het doorlopende keukenwerkblad of de aangrenzende meubels vastgeschroefd worden. Deze maatregel is absoluut noodzakelijk opdat de kiepveiligheid volgens VDE-voorschrift gegarandeerd is. Geïntegreerde afwasautomaat 3 (zie bijgevoegd montagesjabloon) De deur van het apparaat kan worden voorzien van een meubelpaneel met de volgende afmetingen: Breedte: Dikte: Hoogte: (variabel) 591 ­ 594 mm 16 - 24 mm afhankelijk van ­ Nishoogte ­ Sokkelhoogte ­ Aanpassing aan het voegverloop van de aangrenzende meubels De exacte hoogte-afmeting dient op de opstelplaats t. o. v. 8 kg 35 Aansluiten van de afwasautomaat Wateraansluiting · De afwasautomaat kan zowel aan koud water als aan warm water tot max. · De afwasautomaat mag niet aan open warmwaterapparatuur of een geiser worden aangesloten. Toegestane waterdruk Laagste toegestane waterdruk: 1 bar (=10 N/cm2 =100 kPa) Bij een waterdruk van minder dan 1 bar verzoeken wij u contact met uw installateur op te nemen. [. . . ] De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV44060IW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV44060IW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag