Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV44060I-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV44060I-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV44060I-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV44060I-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV44060I-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (728 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV44060I-W (702 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV44060I-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 44060 i Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 0 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] In de meervoudige indicatie wordt aangegeven met welk deel van het programma de machine bezig is. 3 Als na de programmastart in de meervoudige indicatie het bovenste lampje en/of het middelste lampje knippert, moet u hoofdstuk "Wat is er aan de hand als. . . " lezen. Programma onderbreken/beëindigen 3 Onderbreek een lopend programma alleen als dat beslist noodzakelijk is. Na het weer sluiten van de machinedeur wordt de binnengestroomde lucht sterk verhit en verspreid. Daardoor kan water in de kuip terechtkomen en kan eventueel de beveiliging tegen wateroverlast in werking treden. Programma onderbreken door de machinedeur te openen Bij het openen van de deur kan hete damp naar buiten komen. Toets van het lopende programma indrukken en zo lang ingedrukt houden tot de programma-indicatie van het lopende programma uitgaat. Programmatoets loslaten, het programma is beëindigd. 27 Gebruiksaanwijzing Pauzefunctie 3 De pauzefunctie kan alleen vóór programma-onderdeel drogen I worden uitgevoerd. Als de pauzefunctie tijdens programma-onderdeel drogen I wordt uitgevoerd, wordt het programma beëindigd. Met de pauzefunctie kan het programma korte tijd worden onderbroken: 0 1. Als het programma na korte tijd moet worden voortgezet, nogmaals AAN/UIT-toets indrukken. Het programma loopt verder. 2 Een programma niet te lang onderbreken omdat anders het afgekoelde water weer moet worden verwarmd, waardoor het energieverbruik stijgt. Starttijdkeuze instellen of wijzigen Met de starttijdkeuze kunt u instellen of het programma na 3, 6 of 9 uur moet beginnen. Starttijdkeuze instellen: toets b zo vaak indrukken, tot de indicatie naast het gewenste aantal uren gaat branden. Starttijdkeuze wijzigen: Zolang het programma nog niet begonnen is, kunt u door indrukken van toets b de ingestelde starttijd nog wijzigen. Starttijdkeuze annuleren: Zolang het programma nog niet begonnen is, kunt u de starttijdkeuze annuleren. Druk toets b zo vaak in tot geen van de drie urenindicaties meer brandt. Na afloop van de ingestelde tijd begint het programma. 28 Gebruiksaanwijzing Beladingsherkenning ­ sensorlogic Als u een programma start, terwijl er in de bovenste en/of onderste korf maar weinig servies staat, past een intelligente elektronica de hoeveelheid water en de duur van het programma aan de hoeveelheid servies aan. Bij halve belading (6 standaardcouverts) bespaart u zo'n 2 liter water en 0, 2 kWh stroom. Afwasautomaat uitschakelen Afwasautomaat pas uitschakelen, als in de indicatie van het programmaverloop L gaat branden. De indicatie van de toets gaat uit. 1 Bij het openen van de deur, direct na beëindiging van het programma, kan hete stoom naar buiten komen. Deur voorzichtig openen. Machine leeghalen 3 · Heet servies is zeer gevoelig. · Laat na beëindiging van het programma het servies nog ca. Zo voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op het servies in de onderste korf druppelt en watervlekken achterlaat. 29 Gebruiksaanwijzing Onderhoud en reiniging 1 In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. · Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken. · Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken. Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. [. . . ] Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV44060I-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV44060I-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag