Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV44060I-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV44060I-B. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV44060I-B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV44060I-B te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV44060I-B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (702 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV44060I-B (702 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV44060I-B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 44060 i Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 0 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] Controleer of het servies en het bestek zodanig zijn geplaatst, dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien. Druk op de programmatoets voor het gewenste programma (zie "Programmatabel"). Een of twee lampjes van de indicatie van het programmaverloop knipperen. Na ongeveer 3 seconden begint het gekozen programma. 3 Als na de start van het programma de indicatie van het programmaverloop knippert L , leest u dan het hoofdstuk "Wat is er aan de hand als. . . ". Programma veranderen/onderbreken/afbreken 3 Verander of onderbreek een lopend programma alleen als dat beslist noodzakelijk is. Nadat u het apparaat weer hebt gesloten, wordt de binnengestroomde lucht sterk verhit en zet uit. Programma veranderen Als u het programma binnen de eerste 3 seconden na de programmakeuze wilt veranderen, drukt u kort op de toets van het nieuwe programma. Als u het programma op een later tijdstip wilt veranderen, gaat u als volgt te werk: 0 1. Na enkele seconden brandt alleen de indicatie van het nieuwe programma nog. Het nieuw gekozen programma start. 3 27 Gebruiksaanwijzing Programma onderbreken door het openen van de deur van de afwasautomaat Als de deur wordt geopend, kan er hete stoom vrijkomen. De programmaindicatie van het gestarte programma knippert enkele seconden en gaat vervolgens uit. Het programma wordt afgebroken. 3 Als u de afwasautomaat uitschakelt, wordt een gekozen programma slechts onderbroken en niet afgebroken. Als u de afwasautomaat opnieuw inschakelt, gaat het programma verder. Starttijdkeuze instellen of veranderen Met de starttijdkeuze kunt u instellen of een programma over 3, 6 of 9 uur moet beginnen. Druk de toets starttijdkeuze b net zo vaak in tot de indicatie ernaast het aantal uren aangeeft waarna het programma moet beginnen. De LED-indicatie van het gekozen programma en de indicatie naast het aantal uren branden. Na het verstrijken van de ingestelde uren start het programma automatisch. Starttijdkeuze veranderen: Zolang het programma nog niet is begonnen, kunt u de ingestelde starttijdkeuze nog veranderen door te drukken op de toets starttijdkeuze. 28 Gebruiksaanwijzing Starttijdkeuze uitschakelen: Zolang het programma nog niet is begonnen, kunt u de starttijdkeuze uitschakelen. Druk de toets starttijdkeuze net zo vaak in tot er geen enkele van de drie urenindicaties meer brandt. Het gekozen programma begint gelijk na het sluiten van de deur van de afwasautomaat. Programma veranderen na starttijdkeuze: Zolang het programma nog niet is begonnen, kunt u het programma nog veranderen door te drukken op een programmatoets. De indicatie van het reeds gekozen programma gaat vervolgens knipperen. Na enkele seconden brandt alleen de indicatie van het nieuwe programma nog. Na het verstrijken van de ingestelde uren start het programma automatisch. Beladingsherkenning ­ sensorlogic Als u een programma start, terwijl er in de bovenste en/of onderste korf maar weinig servies staat, past een intelligente elektronica de hoeveelheid water en de duur van het programma aan de hoeveelheid servies aan. [. . . ] Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV44060I-B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV44060I-B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag