Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV43070VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV43070VI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV43070VI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV43070VI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV43070VI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (749 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV43070VI (755 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV43070VI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 43070 Vi De volledig integreerbare afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 2 Inhoud Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De ligging van de afvoerslang controleren. De zeven in de kuipbodem zijn verstopt. Watertoevoerslang ligt niet goed. 31 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De sifon reinigen. 2 korte signaaltonen zijn De sifon is verstopt. hoorbaar, die voortdurend worden herhaald, programma-indicatie van het gekozen afwasprogramma knippert, de indicatie voor het pro- Waterafvoerslang ligt niet goed. 3 korte signaaltonen zijn hoorbaar, die voortdurend Het beveiligingssysteem teworden herhaald, gen wateroverlast is in werde indicatie voor het proking getreden. Bij modellen met starttijdkeuze: er is een starttijdkeuze ingesteld. De ligging van de afvoerslang controleren. Draai eerst de kraan dicht, schakel vervolgens het apparaat uit en neem contact op met de service-afdeling. Als het servies direct afgewassen moet worden, de starttijdkeuze uitschakelen. Het programma start niet. In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. De kuip is van roestvrij staal. Roestvlekken in de kuip zijn op vreemd roest terug te voeren (roestdelen Alleen daarvoor geschikt afkomstig uit de waterlei- bestek en servies in de afwasautomaat reinigen. Het apparaat met een in de handel verkrijgbaar ontkalkingmiddel, geschikt voor het reinigen van afwasautomaten, ontkalken. Als na het ontkalken de geluiden nog steeds waarneembaar zijn, gebruik dan een afwasmiddel van een ander merk voor het reinigen van bestek en servies. Fluitend geluid tijdens het Het fluiten geeft geen reafwassen. den tot zorgen. 32 Als het afwasresultaat niet bevredigend is Het servies wordt niet schoon. · Het servies was zo geplaatst dat het water niet alle delen heeft bereikt. · De zeven in de kuipbodem zijn niet schoon of op onjuiste wijze geplaatst. · Er is geen merkproduct afwasmiddel gebruikt of er is te weinig gedoseerd. · Bij kalkafzetting op het servies: het voorraadvakje voor het zout is leeg of de wateronthardingsinstallatie is onjuist ingesteld. · Verontreinigingen in het spoelwater kunnen de sproeikoppen van de sproeiarmen verstoppen. U hebt de mogelijkheid om de sproeiarmen voor het reinigen uit te nemen (zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging"). Op glazen en servies zijn vegen, strepen, melkachtige vlekken of een blauwachtige aanslag zichtbaar. Glascorrosie · Neem contact op met de service-afdeling van de afwasmiddelfabrikant. 33 Afvalverwerking 2 Verpakkingsmateriaal De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers. Oud apparaat verwijderen Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. [. . . ] 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat: a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal: a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV43070VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV43070VI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag