Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV43065VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV43065VI. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV43065VI handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV43065VI te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV43065VI : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (712 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV43065VI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 43060 VI Volledig geïntegreerde afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 0 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] De LED-indicaties van alle toetsen in het bedieningspaneel die u nu kunt kiezen branden. Druk toets b net zo vaak in tot de indicatie ernaast het aantal uren aangeeft waarna het afwasprogramma moet beginnen. De LED-indicatie van het gekozen afwasprogramma en de indicatie naast het aantal uren branden. Na het verstrijken van de ingestelde uren start het afwasprogramma automatisch. Starttijdkeuze veranderen: Zolang het afwasprogramma nog niet is begonnen, kunt u de ingestelde starttijdkeuze nog veranderen door toets b in te drukken. 29 Gebruiksaanwijzing Starttijdkeuze uitschakelen: Zolang het afwasprogramma nog niet is begonnen, kunt u de starttijdkeuze uitschakelen. Druk toets b net zo vaak in tot er geen enkele van de drie urenindicaties meer brandt. Het gekozen afwasprogramma begint gelijk na het sluiten van de deur van de afwasautomaat. Afwasprogramma veranderen na starttijdkeuze: Zolang het afwasprogramma nog niet is begonnen, kunt u het afwasprogramma nog veranderen door een programmatoets in te drukken. Druk de toets van het nieuwe afwasprogramma in en houd deze ingedrukt. De indicatie van het reeds gekozen afwasprogramma gaat vervolgens knipperen. Na enkele seconden brandt alleen de indicatie van het nieuwe afwasprogramma nog. Na het verstrijken van de ingestelde uren start het afwasprogramma automatisch. Beladingsherkenning ­ sensorlogic Als u een programma start, terwijl er in de bovenste en/of onderste korf maar weinig servies staat, past een intelligente elektronica de hoeveelheid water en de duur van het programma aan de hoeveelheid servies aan. Bij halve belading (6 standaardcouverts) bespaart u zo'n 2 liter water en 0, 2 kWh stroom. 30 Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat uitschakelen Wanneer het akoestische signaal is ingeschakeld, klinkt aan het einde van het afwasprogramma een zoemtoon van 15 seconden. Als de deur direct na het einde van het programma wordt geopend, kan er hete stoom vrijkomen. Als de afwasautomaat niet wordt uitgeschakeld, klinkt de signaaltoon opnieuw na 3 minuten en na 6 minuten. 1 3 Machine uitruimen · Heet servies is kwetsbaar. 15 minuten in de afwasautomaat staan om beter te drogen en af te koelen. · Ruim eerst de onderste korf en vervolgens de bovenste korf uit. Hierdoor voorkomt u dat restwater vanuit de bovenste korf op het servies in de onderste korf druppelt en watervlekken achterlaat. Onderhoud en reiniging 1 In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. · Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken. · Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken. 31 Gebruiksaanwijzing Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove/fijne zeef, microfilter en vlakke zeef. [. . . ] 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV43065VI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV43065VI zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag