Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40860I-A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40860I-A. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV40860I-A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40860I-A te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV40860I-A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (630 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV40860I-A (630 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV40860I-A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 40860 i Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 0 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] Deur voorzichtig openen. Machine leeghalen 3 · Heet servies is zeer gevoelig. · Laat na beëindiging van het programma het servies nog ca. Zo voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op het servies in de onderste korf druppelt en watervlekken achterlaat. Onderhoud en reiniging 1 In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. · Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken. · Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken. 30 Gebruiksaanwijzing Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove/fijne zeef, microfilter en vlakke zeef. de greep van het microfilter het zeefsysteem ontgrendelen en uit de machine nemen. Grove/fijne zeef (1) aan het oogje pakken en uit het microfilter (2) trekken. Vlakke zeef (3) uit de kuipbodem nemen en aan beide kanten grondig schoonmaken. 3 7. Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Let erop dat de vlakke zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt. 1 Zonder zeven mag de machine in geen geval gebruikt worden. 31 Gebruiksaanwijzing Wat is er aan de hand, als. . . Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het toestel zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. . . . foutmeldingen weergegeven worden. Knipperen of branden op het bedieningspaneel indicaties, die in de onderstaande tabel beschreven staan, dan kunt u de storing eventueel zelf verhelpen: Storing Mogelijke oorzaak De kraan is verstopt of verkalkt De kraan is dicht gedraaid. Zeefje (indien aanwezig) in de slangaansluiting van de kraan is verstopt. De toets van het gestarte programma indrukken; vervolgens het programma met RESET afbreken (zie hoofdstuk: Programma starten); Reinig de zeven (zie hoofdstuk: Reiniging van de zeven). Controleer de aanleg van de waterafvoerslang. Programmalampje van het gekozen programma knippert: de multidisplay geeft foutcode Å 10 aan: er loopt geen water in de vaatDe zeven in de kuipbodem wasmachine. Programmalampje van het gekozen programma knippert, de multidisplay geeft foutcode Å 20 aan. Waterafvoerslang is niet correct aangelegd. Sluit de waterkraan en De beveiliging tegen neem contact op met de wateroverlast is geactiveerd. servicedienst. 32 Gebruiksaanwijzing Na het verhelpen van de storingen Å 10 of Å 20 drukt u op de toets van het gestarte programma. Wordt de storing opnieuw aangegeven, neem dan contact op met de servicedienst. 3 Bij alle andere weergegeven storingen dient u contact op te nemen met de servicedienst en hen de foutcode mede te delen. (zie hoofdstuk: Servicedienst) . . . er problemen zijn bij het gebruik van de afwasautomaat. Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De machinedeur is niet goed Deur sluiten. Stekker in het stopcontact steken. Het programma begint Zekering in de huisinstallatie niet. [. . . ] In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV40860I-A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV40860I-A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag