Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40850S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40850S. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV40850S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40850S te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV40850S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (636 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV40850S (793 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV40850S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 40850 Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 3 Uw afwasautomaat heeft het nieuwe spoelsysteem "IMPULSSPOELEN". [. . . ] · Bij vaste aansluiting: een vaste aansluiting mag alleen door een erkende elektro-vakman worden uitgevoerd. · Controleer vóór de ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven netspanning en stroomsoort met de netspanning en stroomsoort op de opstellingsplaats overeenkomen. De vereiste elektrische zekering is eveneens op het typeplaatje aangegeven. · Meerwegstekkers/-verbindingen en verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt. · Het aansluitsnoer van de afwasautomaat mag alleen door de serviceafdeling of een erkend vakman worden vervangen. · Een toevoerslang met veiligheidsventiel mag alleen door de serviceafdeling worden vervangen. 32 Opstellen van de afwasautomaat · De afwasautomaat dient op een vaste vloer opgesteld te worden, stabiel en horizontaal te staan en in alle richtingen uitgelijnd te worden. · Om oneffenheden in de vloer te compenseren en de apparaathoogte t. o. v. andere meubels aan te passen, kunnen de schroefvoeten met een schroevendraaier worden uitgedraaid. · Afvoerslang, toevoerslang en aansluitsnoer moeten binnen de sokkeluitsparing achter vrij beweeglijk liggen opdat ze niet afgeklemd of platgedrukt worden. · De afwasautomaat moet bovendien aan het doorlopende keukenwerkblad of de aangrenzende meubels vastgeschroefd zijn. Deze maatregel is absoluut noodzakelijk opdat de kiepveiligheid volgens VDEvoorschrift gegarandeerd is. · Beachten Sie bei Einbau des Geschirrspülers in einen Hochschrank das AMK-Merkblatt , , Zum Hocheinbau von Geschirrspülern". Sie können das Merkblatt unter folgender Adresse anfordern: AMK-Geschäftsstelle Postfach 240161, 68171 Mannheim Telefon: 0621 / 8506100 Telefax: 0621 / 8506101 E-Mail: info@amk. de 33 Vrijstaande apparaten 1 Wanneer de afwasautomaat direct naast een fornuis wordt geplaatst, moet tussen het fornuis en de afwasautomaat een warmte-isolerende, onbrandbare plaat (aan de zijde van het fornuis bekleed met aluminiumfolie) vlak tegen de bovenzijde van het bovenblad (diepte 57, 5 cm) worden aangebracht. Bij inbouw van het apparaat onder een keukenwerkblad kan het originele bovenblad van de afwasautomaat op de volgende manier worden verwijderd: 1. Werkblad aan de voorzijde omhoog tillen (3) en verwijderen. 1 3 Wanneer de afwasautomaat later weer als vrijstaand apparaat wordt gebruikt, moet het originele bovenblad weer worden gemonteerd. De sokkel van vrijstaande apparaten is niet verstelbaar. 34 Aansluiten van de afwasautomaat Wateraansluiting · De afwasautomaat kan zowel aan koud water als aan warm water tot max. · De afwasautomaat mag niet aan open warmwaterapparatuur of een geiser worden aangesloten. Toegestane waterdruk Laagste toegestane waterdruk: 1 bar (=10 N/cm2 =100 kPa) Bij een waterdruk van minder dan 1 bar verzoeken wij u contact met uw installateur op te nemen. Bij een waterdruk die hoger is dan 10 bar dient een drukverlagingsklep voorgeschakeld te worden (verkrijgbaar bij uw vakhandel). Hoogste toegestane waterdruk: 10 bar (=100 N/cm2 =1 MPa) Toevoerslang aansluiten 1 3 De toevoerslang mag bij het aansluiten niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld zijn. De toevoerslang met de slangkoppeling (ISO 228-1:2000) aan een kraan met buitenschroefdraad (¾ inch) aansluiten. De toevoerslang is of van een kunststof of van een metalen aansluitmoer voorzien: ­ De kunststof aansluitmoer van de slangkoppeling alleen met de hand aandraaien. ­ De metalen aansluitmoer van de slangkoppeling moet te allen tijde m. b. v. Vervolgens de dichtheid visueel controleren (controleren of de kraan niet druppelt). [. . . ] Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen. 41 Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o. a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV40850S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV40850S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag