Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40800W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40800W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV40800W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40800W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV40800W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (492 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV40800W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO_FAVORIT 40800 Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 0 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] Afwijkingen zijn daarom in de praktijk mogelijk. 21 Gebruiksaanwijzing Afwasprogramma starten 0 1. Controleer of servies en bestek zodanig zijn opgesteld, dat de sproeiar- men vrij kunnen draaien. Programmatoets van het gewenste programma indrukken (zie "Programmatabel"). In het multidisplay wordt de berekende resterende looptijd van het programma (afhankelijk van de belading van de korven) aangegeven. 3 Als na de programmastart in het multidisplay foutcodes worden aangegeven, moet u hoofdstuk "Wat is er aan de hand, als. . . " lezen. Programma wijzigen/onderbreken/afbreken 3 Wijzig of onderbreek een lopend programma alleen, als dat beslist noodzakelijk is. Na het weer sluiten van de machinedeur wordt de binnengestroomde lucht sterk verhit en verspreid. Daardoor kan water in de kuip terechtkomen en kan eventueel de beveiliging tegen wateroverlast in werking treden. Programma wijzigen Als u binnen 6 seconden na kiezen van het programma het programma wilt wijzigen, drukt u even de toets van het gewenste programma in. Als u op een later tijdstip het programma wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk: 0 1. Na enkele seconden knippert alleen nog de indicatie van het nieuwe programma. Programmatoets loslaten, het nieuwe programma begint. 3 Programma onderbreken door de machinedeur te openen Bij het openen van de deur kan hete stoom naar buiten komen. Het programma loopt verder. 1 22 Gebruiksaanwijzing Programma afbreken 0 1. De programma-indicatie van het lopende programma knippert enkele seconden en gaat dan uit. Programmatoets loslaten, het programma is afgebroken. 3 Door uitschakelen van de afwasautomaat wordt een gekozen programma alleen onderbroken, niet afgebroken. Als u de machine weer inschakelt, wordt het programma voortgezet. Starttijd instellen of wijzigen U kunt max. Toets starttijd b zo vaak indrukken, tot het multidisplay het aantal uren (knipperend) tot de gewenste start aangeeft. Starttijd wijzigen: Zolang het programma nog niet begonnen is, kunt u door indrukken van toets starttijd b de ingestelde starttijd nog wijzigen. Beladingsherkenning ­ sensorlogic Als u een programma start, terwijl er in de bovenste en/of onderste korf maar weinig servies staat, past een intelligente elektronica de hoeveelheid water en de duur van het programma aan de hoeveelheid servies aan. Bij halve belading (6 standaardcouverts) bespaart u zo'n 2 liter water en 0, 2 kWh stroom. 23 Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat uitschakelen Machine pas uitschakelen als het multidisplay "0" als resterende looptijd van het programma aangeeft. De indicatie van de toets gaat uit. 1 Bij het openen van de deur, direct na beëindiging van het programma, kan hete stoom naar buiten komen. Deur voorzichtig openen. Machine leeghalen 3 · Heet servies is zeer gevoelig. · Servies droogt sneller, als u na beëindiging van het programma de deur even helemaal opent en dan op een kiertje laat staan. · Laat na beëindiging van het programma het servies nog ca. Zo voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op het servies in de onderste korf druppelt en watervlekken achterlaat. Onderhoud en reiniging 1 In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. [. . . ] WERKING: De waarborg treedt slechts in werking indien de aankoopfaktuur kan voorgelegd worden. TOEPASSING Deze waarborg gaat in op het ogenblik van de levering aan de gebruiker. DUUR VAN DE WAARBORG a) EEN JAAR op de onderdelen van het toestel, behalve 1) waterverwarmers ­ Kuip: akkumulatieverwarmers van 50 tot 500 l: 5 jaar; gemengde waterverwarmers: 3 jaar; waterverwarmers 5 tot 10 l, doorstroomverwarmers, doorstroomverwarmers met reservoir, met versnelde opwarming, 600, 1000 l en warmtepompen: 1 jaar. 2) Veiligheidsgroep: 3 jaar b) EEN JAAR op het arbeidsloon; c) EEN JAAR op de verplaatsing van de technicus; behalve voor: kleine toestellen en aanvullende verwarming: deze moeten bij de leverancier binnengebracht worden ten laste van de koper. 36 Garantiebepalingen 4. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV40800W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV40800W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag