Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40800-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40800-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV40800-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40800-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV40800-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (533 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV40800-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO_FAVORIT 40800 Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 0 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] Bij BIO-programma's wordt het water korte tijd over 50°C verhit, opdat de actieve zuurstof kan werken. Sommige fabrikaten reinigingstabletten lossen zo langzaam op, dat ze in korte programma's niet hun volle reinigingswerking bereiken. Gebruik reinigingstabletten daarom liever bij normale programma's met voorspoelen. 3 21 Gebruiksaanwijzing Programma kiezen (programmatabel) Kies aan de hand van deze tabel het geschikte programma: Soort servies bovendien Groot servies en pannen met temperatuurgevoelig servies · normaal verontreinigd Klein servies met teer glaswerk · licht verontreinigd Alle soorten servies Gebruikt servies, dat in de machine wordt verzameld en pas later afgewassen. · sterk verontreinigd · aangekoekte etensresten Soort verontreiniging bijzonder geschikt bij gebruik van compacte reinigingsmiddelen ò Geschikt programma: Programmaverloop 2) INTENSIEF ò NORMAAL BIO ò QUICK ò VOORSPOELEN a6 voorspoelen reinigen 2 x tussenspoelen naspoelen drogen dQ 1) voorspoelen reinigen tussenspoelen naspoelen drogen ]8 reinigen tussenspoelen naspoelen - A voorspoelen - Verbruikswaarden: 3) duur energie water 1) 2) 3) ò 110 ­ 120 min. < 0, 1 kWh 4 liter Bij BIO-programma's wordt het water korte tijd over 50°C verhit, opdat de actieve zuurstof kan werken. De verschillende programma-onderdelen klinken niet allemaal hetzelfde, omdat bij sommige onderdelen voor een beter reinigingsresultaat korte tijd krachtiger wordt afgewassen. Afwijkingen zijn daarom in de praktijk mogelijk. 22 Gebruiksaanwijzing Afwasprogramma starten 0 1. Controleer of servies en bestek zodanig zijn opgesteld, dat de sproeiar- men vrij kunnen draaien. Programmatoets van het gewenste programma indrukken (zie "Programmatabel"). In het multidisplay wordt de berekende resterende looptijd van het programma (afhankelijk van de belading van de korven) aangegeven. Bij automatische programma-aanpassing kan door de sturing van de afwasautomaat (hoeveelheid servies, verontreinigingsgraad enz. ) deze telling van de resterende looptijd eventueel worden stilgezet of gecorrigeerd. 3 Als na de programmastart in het multidisplay foutcodes worden aangegeven, moet u hoofdstuk "Wat is er aan de hand, als. . . " lezen. Programma wijzigen/onderbreken/afbreken 3 Wijzig of onderbreek een lopend programma alleen, als dat beslist noodzakelijk is. Na het weer sluiten van de machinedeur wordt de binnengestroomde lucht sterk verhit en verspreid. Daardoor kan water in de kuip terechtkomen en kan eventueel de beveiliging tegen wateroverlast in werking treden. Programma wijzigen Als u binnen 6 seconden na kiezen van het programma het programma wilt wijzigen, drukt u even de toets van het gewenste programma in. Als u op een later tijdstip het programma wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk: 0 1. Na enkele seconden knippert alleen nog de indicatie van het nieuwe programma. Programmatoets loslaten, het nieuwe programma begint. 3 23 Gebruiksaanwijzing Programma onderbreken door de machinedeur te openen Bij het openen van de deur kan hete stoom naar buiten komen. De programma-indicatie van het lopende programma knippert enkele seconden en gaat dan uit. Programmatoets loslaten, het programma is afgebroken. 3 Door uitschakelen van de afwasautomaat wordt een gekozen programma alleen onderbroken, niet afgebroken. Als u de machine weer inschakelt, wordt het programma voortgezet. Starttijd instellen of wijzigen U kunt max. Toets starttijd b zo vaak indrukken, tot het multidisplay het aantal uren (knipperend) tot de gewenste start aangeeft. Starttijd wijzigen: Zolang het programma nog niet begonnen is, kunt u door indrukken van toets starttijd b de ingestelde starttijd nog wijzigen. 24 Gebruiksaanwijzing Beladingsherkenning ­ sensorlogic Als u een programma start, terwijl er in de bovenste en/of onderste korf maar weinig servies staat, past een intelligente elektronica de hoeveelheid water en de duur van het programma aan de hoeveelheid servies aan. Bij halve belading (6 standaardcouverts) bespaart u zo'n 2 liter water en 0, 2 kWh stroom. Afwasautomaat uitschakelen Machine pas uitschakelen als het multidisplay "0" als resterende looptijd van het programma aangeeft. [. . . ] TOEPASSING Deze waarborg gaat in op het ogenblik van de levering aan de gebruiker. DUUR VAN DE WAARBORG a) EEN JAAR op de onderdelen van het toestel, behalve 1) waterverwarmers ­ Kuip: akkumulatieverwarmers van 50 tot 500 l: 5 jaar; gemengde waterverwarmers: 3 jaar; waterverwarmers 5 tot 10 l, doorstroomverwarmers, doorstroomverwarmers met reservoir, met versnelde opwarming, 600, 1000 l en warmtepompen: 1 jaar. 2) Veiligheidsgroep: 3 jaar b) EEN JAAR op het arbeidsloon; c) EEN JAAR op de verplaatsing van de technicus; behalve voor: kleine toestellen en aanvullende verwarming: deze moeten bij de leverancier binnengebracht worden ten laste van de koper. GELDIGHEID VAN DE WAARBORG a) De waarborg is slechts geldig voor de eerste gebruiker, en inzoverre deze het toestel als goede huisvader en in normale omstandigheden gebruikt; b) De waarborg dekt de herstelling en/of de vervanging van de stukken en onderdelen die door onze technische diensten als defect beschouwd worden en it met uitsluiting van elke schadevergoeding; c) He nakomen door de leverancier van de verpflichtigen die voortvloeien uit de waarborg kan geen aanleiding geven tot verlenging of hernieuwing van de oorspronkelijke waarborgtermijn. 37 Garantiebepalingen 5. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV40800-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV40800-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag