Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV4071-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV4071-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV4071-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV4071-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV4071-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (481 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV4071-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO_FAVORIT 4071 Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 0 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] · Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken. 23 Gebruiksaanwijzing Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove/fijne zeef, microfilter en vlakke zeef. de greep van het microfilter het zeefsysteem ontgrendelen en uit de machine nemen. Grove/fijne zeef (1) aan het oogje pakken en uit het microfilter (2) trekken. Vlakke zeef (3) uit de kuipbodem nemen en aan beide kanten grondig schoonmaken. 3 7. Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Let erop dat de vlakke zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt. 1 Zonder zeven mag de machine in geen geval gebruikt worden. 24 Gebruiksaanwijzing Wat is er aan de hand, als. . . Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het toestel zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. . . . foutcodes worden aangegeven. · Knippert de programma-indicatie van het gekozen programma of geeft het multidisplay de foutcode (2 aan, dan kunt u de storing eventueel zelf opheffen. Na opheffen van de storing de toets van het begonnen programma indrukken. Als de foutcode opnieuw wordt aangegeven, moet u contact opnemen met onze service-afdeling. · Bij alle andere aangegeven foutcodes: contact opnemen met onze service-afdeling en opgeven om welke foutcode het gaat. Storing Mogelijke oorzaak Waterkraan is dicht. Programma-indicatie van het gekozen programma knippert: er wordt geen water toegevoerd. Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met onze service-afdeling. 25 Gebruiksaanwijzing . . . er problemen zijn bij het gebruik van de afwasautomaat. Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De machinedeur is niet goed Deur sluiten. Stekker in het stopcontact steken. Het programma begint Zekering in de huisinstallatie niet. Bij modellen met starttijdAls het servies direct moet keuze: worden afgewassen, de U hebt een starttijd gekozen. Roestvlekken zijn een gevolg van vreemd roest (roestdeeltjes uit de waterleiding, van pannen, bestek enz. ). Alleen geschikt bestek en servies afwassen. In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. Deksel van het zoutreservoir stevig vastdraaien. Fluitend geluid bij het afwassen. Ander merk reinigingsmiddel gebruiken. . . . het afwasresultaat niet bevredigend is. Het servies wordt niet schoon. ­ Het servies is zodanig neergezet, dat het water niet overal kon komen. ­ De zeven in de kuipbodem zijn niet schoon of verkeerd in de machine geplaatst. ­ U hebt geen goed reinigingsmiddel gebruikt of te weinig gedoseerd. ­ Bij kalkaanslag op het servies: het zoutreservoir is leeg of de wateronthardingsinstallatie is verkeerd ingesteld. [. . . ] DUUR VAN DE WAARBORG a) EEN JAAR op de onderdelen van het toestel, behalve 1) waterverwarmers ­ Kuip: akkumulatieverwarmers van 50 tot 500 l: 5 jaar; gemengde waterverwarmers: 3 jaar; waterverwarmers 5 tot 10 l, doorstroomverwarmers, doorstroomverwarmers met reservoir, met versnelde opwarming, 600, 1000 l en warmtepompen: 1 jaar. 2) Veiligheidsgroep: 3 jaar b) EEN JAAR op het arbeidsloon; c) EEN JAAR op de verplaatsing van de technicus; behalve voor: kleine toestellen en aanvullende verwarming: deze moeten bij de leverancier binnengebracht worden ten laste van de koper. GELDIGHEID VAN DE WAARBORG a) De waarborg is slechts geldig voor de eerste gebruiker, en inzoverre deze het toestel als goede huisvader en in normale omstandigheden gebruikt; b) De waarborg dekt de herstelling en/of de vervanging van de stukken en onderdelen die door onze technische diensten als defect beschouwd worden en it met uitsluiting van elke schadevergoeding; 39 Garantiebepalingen c) He nakomen door de leverancier van de verpflichtigen die voortvloeien uit de waarborg kan geen aanleiding geven tot verlenging of hernieuwing van de oorspronkelijke waarborgtermijn. UITGESLOTEN SCHADEGEVALLEN Vermits het toestel bij de levering in goede werkingstaat werd bevonden, DEKT DE WAARBORG NIET: de niet bij de levering vastgestelde krassen, afdrukken of vlekken op de bekleding van het toestel / de verlichtings- en controlelampen / de motorborstels / de breekbare toebehoren, met uitzondering van de materiaalfouten die als dusdanig door onze technische diensten erkend worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV4071-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV4071-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag