Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40660IM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40660IM. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV40660IM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40660IM te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV40660IM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (560 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV40660IM (660 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV40660IM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO_FAVORIT 40660 i Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 0 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] Het programma loopt verder. 2 Een programma niet te lang onderbreken omdat anders het afgekoelde water weer moet worden verwarmd, waardoor het energieverbruik stijgt. Starttijdkeuze instellen of wijzigen Met de starttijdkeuze kunt u instellen of het programma na 3, 6 of 9 uur moet beginnen. Starttijdkeuze instellen: toets b zo vaak indrukken, tot de indicatie naast het gewenste aantal uren gaat branden. Starttijdkeuze wijzigen: Zolang het programma nog niet begonnen is, kunt u door indrukken van toets b de ingestelde starttijd nog wijzigen. Starttijdkeuze annuleren: Zolang het programma nog niet begonnen is, kunt u de starttijdkeuze annuleren. Druk toets b zo vaak in tot geen van de drie urenindicaties meer brandt. Na afloop van de ingestelde tijd begint het programma. 25 Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat uitschakelen Afwasautomaat pas uitschakelen, als in de indicatie van het programmaverloop L gaat branden. De indicatie van de toets gaat uit. 1 Bij het openen van de deur, direct na beëindiging van het programma, kan hete stoom naar buiten komen. Deur voorzichtig openen. Machine leeghalen 3 · Heet servies is zeer gevoelig. · Laat na beëindiging van het programma het servies nog ca. Zo voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op het servies in de onderste korf druppelt en watervlekken achterlaat. 26 Gebruiksaanwijzing Onderhoud en reiniging 1 In geen geval onderhoudsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken. · Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken. · Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken. Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove/fijne zeef, microfilter en vlakke zeef. de greep van het microfilter het zeefsysteem ontgrendelen en uit de machine nemen. Grove/fijne zeef (1) aan het oogje pakken en uit het microfilter (2) trekken. Vlakke zeef (3) uit de kuipbodem nemen en aan beide kanten grondig schoonmaken. 3 27 Gebruiksaanwijzing 7. Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Let erop dat de vlakke zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt. 1 Zonder zeven mag de machine in geen geval gebruikt worden. Wat is er aan de hand, als. . . Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het toestel zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. 28 Gebruiksaanwijzing . . . foutmeldingen worden aangegeven. · Knippert in de meervoudige indicatie het bovenste lampje of het middelste lampje, dan kunt u de storing eventueel zelf opheffen. Als de storing opnieuw wordt aangegeven, moet u contact opnemen met onze service-afdeling. · Als in de meervoudige indicatie andere lampjes knipperen, contact opnemen met onze service-afdeling en opgeven welke lampjes knipperen. Storing: Mogelijke oorzaak Oplossing Waterkraan schoonmaken. [. . . ] DE WAARBORG IS NIET VAN TOEPASSING op tussenkomsten ingevolge: een verkeerde insallatie of aansluiting die niet door onze technische diensten werd uitgevoerd / een defect aan de elektrische installatie van de woning of van het gebouw / een elektrische spanning of een hydraulische druk die overmaltig afwijkt van de nominale waarden die voor de voeding van het toestel zijn voorzijn / een verkeerde behandeling of gebruik door de bezitter van het toestel / een onvoldoende of verkeerd onderhoud / een val van het toestel of van een onderdeel / een transport zonder de nodige voorzorgen om het toestel en zijn onderdelen tegen beschadiging te vrijwaren. 42 Garantiebepalingen 7. DE WAARBORG WORDT VERVALLEN VERKLAARD voor de toestellen en onderdelen die hersteld of veranderd werden door personen die niet door de firma gemachtigd werden / waarvan de fabrikatienummers werden verwijderd od vervalst. VOOR HERSTELLINGEN zich wenden tot uw AEG verkorper of tot de door AEG Aanvaarde Herstelbedrijven. Electrolux Home Products Belgium CONSUMER SERVICES AEG Bergensesteenweg, 719-1502 Lembeek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV40660IM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV40660IM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag