Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40660I-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40660I-W. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV40660I-W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40660I-W te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV40660I-W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (611 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV40660I-W (722 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV40660I-W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ÖKO_FAVORIT 40660 i Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze informatie zorgvuldig door. Bewaar het boekje goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel. 1 0 Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Attentie!) geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Dit symbool of genummerde aanwijzingen voeren u stap voor stap door de bediening van het toestel. Mocht er een storing optreden, dan vindt u onder "Wat is er aan de hand, als. . . " aanwijzingen om kleine storingen zelf op te heffen. [. . . ] · Bedieningselementen van de afwasautomaat alleen met een zachte doek en schoon warm water schoonmaken. · Kuip, deurafdichting en watertoevoer regelmatig controleren en eventueel schoonmaken. Schoonmaken van de zeven De zeven in de kuipbodem zijn in hoge mate zelfreinigend. Verontreinigde zeven hebben een nadelige invloed op het afwasresultaat. Het zeefsysteem van de afwasautomaat bestaat uit een grove/fijne zeef, microfilter en vlakke zeef. de greep van het microfilter het zeefsysteem ontgrendelen en uit de machine nemen. Grove/fijne zeef (1) aan het oogje pakken en uit het microfilter (2) trekken. Vlakke zeef (3) uit de kuipbodem nemen en aan beide kanten grondig schoonmaken. 3 28 Gebruiksaanwijzing 7. Zeefcombinatie weer inzetten en door rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Let erop dat de vlakke zeef niet boven de kuipbodem uitsteekt. 1 Zonder zeven mag de machine in geen geval gebruikt worden. Wat is er aan de hand, als. . . Aan de hand van onderstaande aanwijzingen kunt u kleine storingen aan het toestel zelf opheffen. Als u toch voor één van de hier vermelde storingen of vanwege foutieve bediening onze service-afdeling inschakelt, wordt dit bezoek ook tijdens de garantietermijn niet door onze garantiebepalingen gedekt. 29 Gebruiksaanwijzing . . . foutmeldingen worden aangegeven. · Knippert in de meervoudige indicatie het bovenste lampje of het middelste lampje, dan kunt u de storing eventueel zelf opheffen. Als de storing opnieuw wordt aangegeven, moet u contact opnemen met onze service-afdeling. · Als in de meervoudige indicatie andere lampjes knipperen, contact opnemen met onze service-afdeling en opgeven welke lampjes knipperen. Storing: Mogelijke oorzaak Oplossing Waterkraan schoonmaken. Zeef in de slangkoppeling schoonmaken. In de meervoudige indica- Waterkraan is verstopt of vertie knippert het bovenste kalkt. Zeef (indien aanwezig) in de slangkoppeling aan de waterkraan is verstopt. Watertoevoerslang ligt niet goed. Er wordt geen water toegevoerd. Slang controleren. In de meervoudige indica- De sifon is verstopt. Waterafvoerslang ligt niet goed. Sifon schoonmaken. Slang controleren. In de meervoudige indicatie knipperen het bovenste en het middelste lampje. De beveiliging tegen wateroverlast is in werking getreden. Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de service-afdeling. 30 Gebruiksaanwijzing . . . er problemen zijn bij het gebruik van de afwasautomaat. Storing Mogelijke oorzaak Deur is niet goed gesloten. Stekker in het stopcontact steken. Zekering in de huisinstallatie Zekering vervangen. Roestvlekken in de spoelruimte worden door roest van buitenaf veroorzaakt (roestdeeltjes in de waterleiding, van pannen, bestek etc. ). Verwijder deze vlekken met een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel voor edelstaal. Alleen geschikt bestek en servies afwassen. In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. Deksel van het zoutreservoir stevig vastdraaien. Fluitend geluid bij het afwassen. Ander merk reinigingsmiddel gebruiken. . . . het afwasresultaat niet bevredigend is. Het servies wordt niet schoon. ­ Het servies is zodanig neergezet, dat het water niet overal kon komen. [. . . ] spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht. Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV40660I-W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV40660I-W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag