Gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40650. Wij hopen dat dit AEG-ELECTROLUX FAV40650 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing AEG-ELECTROLUX FAV40650 te teleladen.


AEG-ELECTROLUX FAV40650 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (697 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   AEG-ELECTROLUX FAV40650 (705 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding AEG-ELECTROLUX FAV40650

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FAVORIT 40650 Afwasautomaat Informatie voor de gebruiker Geachte klant, Lees deze gebruiksaanwijzing a. u. b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door. 1 3 2 De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt: Veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing!Aanwijzingen en praktische tips Milieu-informatie 3 Uw afwasautomaat heeft het nieuwe spoelsysteem "IMPULSSPOELEN". [. . . ] Zeefsysteem inzetten en door het zo ver mogelijk rechtsom draaien van de greep vergrendelen. Zonder zeven mag de afwasautomaat onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt. Wat te doen als. . . Kleine storingen zelf oplossen Wanneer tijdens het bedrijf op het bedieningspaneel de indicaties knipperen of branden die in de volgende tabel zijn beschreven, raadpleeg dan de tabel om de fout op te lossen. Nadat de fout die in een ritme van 1 of 2 korte knippersignalen wordt weergegeven in de indicatie voor het programma-einde is opgelost, drukt u op de toets van het reeds gestarte programma. Wanneer de fout opnieuw wordt weergegeven en bij alle andere foutindicaties dient u contact op te nemen met de klantenservice om de fout te melden. 24 Storing Mogelijke oorzaak Oplossing De waterkraan is verstopt of Waterkraan reinigen. De programma-indicatie van het gekozen programma knippert, de indicatie voor het einde van het programmma knippert in het ritme van 1 kort lichtsignaal met daartussen een pauze van ca. Waterkraan opendraaien. Zeef (indien aanwezig) in de Zeef in de slangkoppeslangkoppeling van de kraan ling reinigen. Druk op de toets van het gestarte afwasprogramma; breek aansluitend het programma af (zie hoofdstuk: Programma starten); zeven reinigen (zie hoofdstuk: Reinigen van de zeven). Sifon reinigen. Zeven in de kuipbodem zijn verstopt. Watertoevoerslang ligt niet goed. het gekozen programma knippert, de indicatie voor het einde van het programmma knip- Waterafvoerslang ligt niet pert in het ritme van 2 kor- goed. De indicatie voor het einde van het programmma knip- De beveiliging tegen wapert in het ritme van 3 kor- teroverlast is in werking gete, opeenvolgende treden. De stekker zit niet in het stopcontact. Positie van de slang controleren. Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de klantenservice. De stekker in het stopcontact steken. Het programma start niet. De zekering in de huisinstalDe zekering vervangen. Als het servies direct afgewassen moet worden, de starttijdkeuze uitschakelen. 25 Storing Mogelijke oorzaak De kuip is van roestvrij staal. Roestvlekken in de kuip zijn op vreemd roest terug te voeren (roestdelen afkomstig uit de waterleiding, van pannen, bestek, enz. ). Verwijder dergelijke vlekken met gangbare reinigingsmiddelen voor edelstaal. Oplossing In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar. Alleen daarvoor geschikt bestek en servies in de afwasautomaat reinigen. Fluitend geluid tijdens het afwassen. Het fluiten geeft geen reden Een ander merk afwastot zorgen. middel gebruiken. Als het afwasresultaat niet bevredigend is Het servies wordt niet schoon. · Het servies was zo geplaatst dat het water niet alle delen heeft bereikt. · De zeven in de kuipbodem zijn niet schoon of op onjuiste wijze geplaatst. · Er is geen merkproduct afwasmiddel gebruikt of er is te weinig gedoseerd. · Bij kalkafzetting op het servies: het voorraadvakje voor het zout is leeg of de wateronthardingsinstallatie is onjuist ingesteld. Op glazen en servies zijn vegen, strepen, melkachtige vlekken of een blauwachtige aanslag zichtbaar. Glascorrosie · Neem contact op met de service-afdeling van de afwasmiddelfabrikant. [. . . ] De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door: · chemische en elektrochemische inwerking van water, · abnormale milieuomstandigheden in het algemeen · voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden · contact met agressieve stoffen. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING AEG-ELECTROLUX FAV40650

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding AEG-ELECTROLUX FAV40650 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag